BATUHAN KAYA/İZ GAZETE- Yurt genelinde hekimlerin ve sağlık çalışanlarının sorunları her geçen gün artarak devam ederken İzmir Tabip Odası, “Sağlıkta sorunlar bitmiyor” başlığıyla bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Sağlık çalışanları ve hekimlerin yaşadığı farklı konulardaki sorunlara değinilen açıklamayı, Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhun Özyurt okudu.

Özyurt açıklamasında, “Bugün, Samsun’da görev yaptığı hastanede 29 Mayıs 2015’te uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybettiğimiz Dr. Kamil Furtun'un yaşamını yitirmesinin dokuzuncu yıldönümü. Meslektaşımızı saygıyla, sevgiyle, hüzünle anıyoruz. Sağlıkta Dönüşüm Programı ve sağlık hizmetlerinin piyasalaştırılması sonucu oluşan “kışkırtılmış sağlık talebi”, hastayı müşteri, hekimi ucuz işgücü olarak gören anlayış, hekimleri ve hekimlik mesleğini değersizleştiren söylemler her geçen gün sağlıkta şiddetin artmasına neden oluyor. Etkin ve uygulanabilir bir sağlıkta şiddet yasasının tam olarak hayata geçirilemeyişi, sağlık kuruluşlarında yeterli güvenlik önlemlerinin alınamayışı hekimlerin yaşamlarından kaygı duyarak çalışmalarına neden oluyor. Sağlıkta şiddete, sağlıkta teröre “Artık Yeter” diyoruz” şeklinde konuştu.

Adil ücret politikası için yasal düzenleme yapılmalıdır

Geçtiğimiz günlerde emekli hekim aylıklarından yapılan kesintiye değinen ve adil ücret politikası için yasal düzenleme çağrısı yapan Özyurt, “Geçtiğimiz günlerde SGK tarafından emekli hekimlerin aylık kalemlerinden birisine yansıtılması gereken artış oranının “yanlışlıkla fazla yansıtıldığı” gerekçesiyle “1,5 yıllık süre içinde 3 bin 800-5 bin 900 TL fazla ödeme yapıldığı” açıklamasıyla emekli hekim aylıklarından kesinti yapıldığı görülmüştür. Hekimlerin maaşları farklı ödeme kalemleri üzerinden hesaplanmakta, temel maaş kalemi yanında ek ödeme için yıllara göre değişen uygulamalar bulunmaktadır. Hekimler için “aylık tek bir ücret hesabına” dayalı maaş ödemesi yapılması durumunda bu tür karışıklar ve mağduriyetler ortaya çıkmayacaktır. Tüm hekimlere emekliliğe yansıyacak, insanca yaşam olanağı sağlayacak tek, adil bir ücret politikası için yasal düzenleme yapılmalıdır” dedi.

Sendikal eylem anayasal haktır

Sendikal eylemlere katılan işçiler hakkında cezai işlem başlatıldığını öğrendiklerini ve bunun anayasaya aykırı olduğunu söyleyen Özyurt, “İzmir’de bazı kamu hastanelerinde sendikal eylemlere katılan meslektaşlarımıza ve sağlık çalışanlarına yönelik cezai işlemler başlatıldığı anlaşılmaktadır. Hekimin üyesi bulunduğu meslek kuruluşu veya sendikanın çağrısına uyması, bu amaçla hak arama mücadelesinde bulunması anayasal hakkıdır. Buna karşın idare tarafından uygulanmak istenen yaptırımlar adil değildir, hukuk ilkeleriyle bağdaşmamaktadır” diye konuştu.

Vergide adalet çağrısı

Aile hekimlerinin 13 haftadır yaptığı “vergide adalet” eylemini hatırlatan bu konuda bir düzenleme çağrısında bulunan Özyurt, “Aile hekimleri on üç haftadır her çarşamba günü yüksek vergi kesintilerine karşı sesini duyurmaya çalışıyor. Yıl sonuna doğru yüzde 35’lere çıkan yüksek vergi kesintileri nedeniyle başlatılan bu eylemde aile hekimleri adaletsizliğe ve eşitsizliğe itirazımızı dile getiriyor. Bu eylemle; aslında gelir dağılımı konusunda adaletsizliğin en ağır şekilde yaşandığı, çalışanların çoğunluğunun açlık sınırının altında ücretlerle hayatını sürdürmek zorunda bırakıldığı ülkemizde ciddi bir toplumsal sorun olan vergi adaletsizliği bir şekilde ifade ediliyor. Enflasyon oranının bu kadar yüksek olduğu bir ortamda hekimler insanca yaşamak için gerekli olan emekliliğe yansıyan tek maaşı talep ederken verginin yüzde 15’i aşmamasını istiyor” ifadelerini kullandı.

Onaylı randevu sistemi eleştirisi: Çözüm olmayacak

Sağlık Bakanlığı’nın yeni uygulamaya soktuğu “Onaylı randevu sistemi”nin herhangi bir çözüm getirmeyeceğini söyleyen Özyurt, “Sağlık Bakanlığı’nın bu tür uygulamalarının hekimler ve sağlık çalışanlarının sorunlarına çözüm olmayacağına, halkın sağlık hizmetlerine erişimine bir katkı sunmayacağına inanıyoruz. Mevcut durumda hekimler zaten yoğun bir iş yükü altında ezilirken esas sıkıntıları göz ardı edip sorunu basit uygulama değişiklikleriyle çözülecek teknik bir aksaklık gibi göstermek yeni bir kaos yaratacaktır. İş yükünü daha da arttıracak bu tutumdan tüm sağlık çalışanları zarar görecektir” dedi.

Meslektaşlarının yanında olacaktır

İzmir Tabip Odası’nın her sorunda meslektaşlarının ve vatandaşlarının yanında olacağını söyleyen Özyurt şu ifadeleri kullandı:

“Yukarıda ele aldığımız konular, İzmir Tabip Odası 2024-2026 dönemi Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz mayıs başından bugüne önümüze düşen gündem maddeleridir. Siyasi iktidarın uygulayıcısı olduğu Sağlıkta Dönüşüm Programı ülkemizde halk sağlığının korunması ve geliştirilebilmesi bir yana, sağlık hizmetlerine erişimi zorlaştırmakta, ülke kaynaklarının sağlık alanına egemen sermaye gruplarına aktarılmasına yol açmaktadır. Bu uygulamaların hekimler ve sağlık çalışanları açısından doğurduğu sonuçlar ise çoğalan iş yükü, artan tükenmişlik ve önlenemeyen şiddettir. İzmir Tabip Odası olarak en gencinden en kıdemlisine tüm meslektaşlarımızın yanında olmaya; topluma nitelikli, eşit, erişilebilir bir sağlık hizmeti sunulması için mücadeleye devam edeceğiz”

Muhabir: Batuhan KAYA