İzmir'in Karabağlar Belediyesi zabıta memuru alımı yapacak. Belediye istenen şartları ve başvuru tarihlerini de açıkladı.

Başvuru şartları neler?


-Türk vatandaşı olmak,
-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
-Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
-Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak,
-İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.


Başvuru özel şartları neler?


-İlan edilen ünvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
-Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

-657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve Kilo tespitleri Belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır,
-Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
-13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Başvuru için istenen belgeler neler?

İlana başvurmak isteyenler www.karabaglar.bel.tr adresi üzerinden başvuru formunu temin edecek. Bu formla birlikte, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, diploma, KPSs sonuç belgesi, yabancı okul mezunları için denklik begelsinin aslı veya noter onaylı örneği, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, sürücü belgesi aslı ve fotokopisi, son 6 ay içinde çekilmiş 4 adet biyometrik fotoğraf.

Başvurular nereye yapılacak?

İlana başvurmak isteyen adaylar belirtilen belgelerle birlikte sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yaptırmak üzere Cennetoğlu Mahallesi Yeşillik Caddesi No:232 Karabağlar/İZMİR adresindeki Karabağlar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne mesai saatleri içerisinde şahsen müracaat edecek.


Başvurular ne zaman?

İlana başvurmak isteyen adayların 22 Temmuz ile 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında başvurularını yapması gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi