İzmir'de bulunan Güzelbahçe Belediyesi, personel alımı yapacak.

İŞKUR'da yayınlanan ilana göre belediye 1 iş güvenliği uzmanı alımı yapacak.

Başvuru şartları neler?

-TC vatandaşı olmak
-Tercihen Güzelbahçe sınırlarında ikamet ediyor olmak
-Tercihen İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünden mezun olmak
-B sınıfı İş güvenliği belgesine sahip olmak
-İş güvenliği uzmanı olarak çalışmış olmak
-TCK'nın 53. Maddesi'nde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevini kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarını işlememiş olmak.


Başvuru için gerekli belgeler

-Başvuru dilekçesi
-Diploma fotokopisi veya çıkış belgesi
-İkametgah belgesi
-Kimlik fotokopisi
-CV

Başvurular ne zaman yapılacak?

İlan için başvurular 8 Mayıs 2024 ile 13 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Başvurular nereye yapılacak?

İlan için başvurular şahsen yapılacak. Başvuru adresi ise şöyle: Yalı Mahallesi İstikbal caddesi Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi (Güzelbahçe Belediyesi Şirketler Birimi) Güzelbahçe.

Editör: Özlem Çimen Durmaz