İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan 20.913 m²  bir tarla icradan satışa çıkıyor. Tarla için istenen bedel ise 15 milyon 684 bin 750 TL olarak açıklandı.

Çeşme İcra Dairesi tarafından yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı: 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/110 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Çeşme İlçe, KARAKÖY Mahalle/Köy, Köyaltı Mevkii 103 Ada, 206 Parsel, Taşınmaza Karaköy Mahallesi İç yolundan ulaşılmakta ancak yol çok bozuk olduğundan ulaşım zordur. Çeşme-İzmir otoyol kenarında, Alaçatı gişelerinden çıkıldıktan sonra 11 km ilerde yolun solunda kalmaktadır. Taşınmazın güney kısmında bir kısım alan boş bırakılmış olup geri kalan kapama zeytin bahçesidir. Doğu cephesinde basit malzemelerle kümes ya da depo benzeri bir yapı ile taştan kaplamalı ocak-fırın ve konteynır bulunmaktadır. Etrafı beton direkli tel örgüyle çevrelenmiştir. Karaköy mahallesi uzun zamandır boşaltılmış olup mahallede hayvancılık yapan bir kaç aile barınmaktadır. Çeşme merkeze 21 km uzaklıktaki taşınmaz belediye hizmetlerinden yaralanabilir konumda olmayıp ulaşımı zordur. Bağımsız bölüm niteliği tarla.

Adresi : Karaköy Mah. 103 Ada 206 Parsel Çeşme/İzmir

Yüzölçümü : 20.913,00 m2
İmar Durumu: Çeşme Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 17.04.2023 tarih ve E-97335617-000-59974 sayılı yazısı ekinde alınan imar durum belgesine göre; kıymet takdirine konu Karaköy Mahallesi, Köyaltı Mevkiinde bulunan 1003 ada 206 parsel numaralı taşınmaz; 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım Arazisi alanında kaldığı, 5403 sayılı Toprak Koruma Kanununa tabi olduğu, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün izni olmadan uygulama yapılamayacağı, İzmir 2 Nolu Tabiat Varlıkları Komisyonunun kararı gereğince sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescil edilen bölgede bulunduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izni olmadan uygulama yapılmayacağı, Kutlu Aktaş Barajı Uzun Mesafeli Koruma Alanında kaldığından İZSU'nın görüşü alınmadan uygulama yapılamayacağı, İzmir, Çeşme, Alaçatı Turizm Merkezi sınırları içinde bulunduğu, 1/25000 ölçekli veya 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmadığı bildirilmiştir.

Kıymeti : 15.684.750,00 TL

KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Takyidattaki Gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/09/2024 - 14:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/09/2024 - 14:32
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/10/2024 - 14:32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/10/2024 - 14:32
26/06/2024(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkısahipleri de dahildir.

Kaynak: Haber merkezi