İzmir'in Bornova İlçesi'nde bulunan bir bina icra dairesinden satışa çıkıyor. 160 metrekare alana sahip olan bina için istenen fiyat ise 562 bin TL olarak açıklandı.

Konu ile ilgili icra dairesinden yapılan duyuruda şunlar belirtildi:


Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Taşınmaz üzerindeki 2 katlı binanın zemin katında bir adet, 1 katında bir adet olmak üzere ayrı girişleri olan iki mesken mevcuttur. Bina yaklaşık 160 m2 brüt alanlıdır. Keşif günü açık olan zemin kat mesken gezilerek görülmüştür. 1. Kat kapalı olduğu için incelenememiştir. Zemin kat mesken; giriş/hol, 2 oda, mutfak, banyo ve yapılı olmayan depo oda şeklindeki hacimlerden ibarettir.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, ALTINDAĞ Mahalle/Köy, - Ada, 1506 Parsel, iki katlı kargir ev vasfında kayıtlıdır.

Adresi : Serintepe Mah 4316 Sk N 28 (4316/1 Sk N 1) Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : 91,00 m2 Kıymeti : 562.000,00 TL KDV Oranı : %1 DV: Binde 5,69

İmar Durumu :İzmir İli, Bornova İlçesi, Altındağ Mahallesi, 1506 parselin; 1 /1000 ölçekli uygulama imar planında Yençok=20 kat gabarili, E: 2.0 emsalindeki, Y (Kadastral parsel miktarı üzerinden) koşullu, K koşullu (Konut) alanında ve yolda kalmakta olup plan üzerinde tariflenen birlikte hareket edilecek minumum alan sınırı içerisindeki diğer parsellerle birlikte imar kanununun 18. maddesine göre imar uygulaması görmesi gerektiği, uygulamadan sonra E; 2.0 emsalindeki Y (Kadastral parsel miktarı üzerinden) koşullu, Yençok=20 kat gabarili, K koşullu (Konut) alanında yapılaşma hakkı elde edeceği bildirilmiştir.* 03.06.2021 tarihli İ.B.Ş.B İmar Yönetmeliğine tabi olup TAKS: 0.60’ ı geçemez.* İnşaat ruhsatı öncesi İ.B.Ş.B tarafından yapılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nca 09.02.2016 tarihinde onaylanan jeolojik-jeoteknik etüt raporuna istinaden Altındağ - Çamdibi kentsel yenileme revizyon imar planı içerisinde yapılacak zemin etüt projelerinde derin mesafeleri görecek kapsamlı jeolojik - jeoteknik çalışmalar yapılıp, statik ve dinamik parametreleri elde edildikten sonra detaylı geoteknik rapor hazırlanması zorunludur.* Parsel Önlemli Alan 2-1 alanında kalmaktadır.* Parsel Kentsel Yenileme Alanında kalmaktadır.K Koşulu: Konut kullanışının yer alacağı alanlardır. Bu alanlarda uygulamalarla oluşacak minumum parsel büyüklüğü 750 m2 olacaktır. Bu alanlarda zemin katlarda, imalatı içermeyen ve GSM’ ye tabi olmayan günlük ticaret yer alabilir.

Artırma Bilgileri

1. Artırma: Başlangıç Tarih ve Saati : 06/09/2023 - 10:20
Bitiş Tarih ve Saati : 13/09/2023 - 10:20

2. Artırma: Başlangıç Tarih ve Saati : 10/10/2023 - 10:20
Bitiş Tarih ve Saati : 17/10/2023 - 10:20