Balçova İlçesi, İnciraltı Turizm Merkezi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 09.05.2023 tarihinde yeniden onaylandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi söz konusu İnciraltı planlarına şu gerekçelerle itiraz etti:

“Kültür ve Turizm Bakanlığının uygun görüşünün olmadığı, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün alınması gerektiğini belirttiği kamu yararı kararının bulunmadığı, söz konusu planlar konusundaki görüşmelerin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca koordineli olarak yürütülmeyip belediyenin nihai görüşünün alınmadığı, İzmir Körfez Geçişi’nin yürürlükteki üst ölçekli planlarda ve İzmir Ulaşım Ana Planı’nda yer almadığı, planlama alanının kıyı kesimine ilişkin önerilen  ‘Ticaret-Turizm-Konut’ ve ‘Ticaret-Turizm’ kullanım kararlarının 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda getirilen ‘Turizm Tesis Alanı’ ve ‘Bölge Parkı/Kentsel Yeşil Alan’ kararlarına aykırılık teşkil etmekte olduğu, Bakanlığa önerilen plan teklifindeki yaklaşık 1 milyon metrekare inşaat alanının, onaylı plan ile 1.8 milyon metrekareye çıkartıldığı, bu kapsamda alanda yüksek yapı yoğunluğunun getirildiği görülmektedir.  EXPO Alanı’na getirilen ‘Ticaret-Turizm-Konut’ ve ‘Ticaret-Turizm’ kullanım kararları ile aykırılık teşkil ettiği, 2.Derece Doğal Sit Alanı içerisine getirilen ‘Ticaret Alanı Kullanımı İlke Kararı’na aykırılık teşkil ettiği, arazi olarak düz bir arazi olmasına rağmen ulaşım ağının çözülememiş olduğu, sürekli dönüşlerle ve kavşaklarla düğüm noktaları oluşturduğu ve bölgede ilerde trafik problemi yaratacağı ortadadır. İzmir 4.İdare Mahkemesi’nin 2023/1392 Esas sayılı dosyası ile 21.08.2023 tarihinde yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle dava açılmıştır.”

Masaya oturmaya hazırız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İnciraltı planlarıyla ilgili uygun görülmeyen hukuki unsurları hatırlatarak, bölgedeki inisiyatif ve derneklerle görüşmek için temel konulardaki itirazların tamamlanma sürecinin beklendiğini ifade etti.

Tugay, “İnciraltı deyince yeşil dokusunu tamamen kaybetmiş, sık ve yüksek yapılarla, düzensiz ve çıkmaz sokaklarla dolu bir yer hayal edemiyorum. İnciraltı sadece o bölgede yaşayanlar için değil tüm İzmir için değerli bir yerdir. İnciraltı’nda mülk sahibi olan yurttaşlarımızın haklarını gözeterek ve aynı zamanda o bölgenin yerleşim kalitesini de koruduğumuz bir planlamayı ortak akılla yapabileceğimize inanıyorum. İçinde bulunduğumuz şartlar, bölgenin doğru şekilde planlanması için hassasiyet taşımaktadır. Hukuki süreç beklediğimiz gibi tamamlandıktan sonra masaya oturmaya hazırız. Görüşmeye her zaman hazırız. Bu süreç içerisinde tüm muhataplarımızla her zaman görüşmekten de büyük mutluluk duyarız. Tayfun beyle de bayramdan hemen sonra görüşmek için kendisini bekliyoruz” dedi.

Kaynak: Bülten