İzmir’de Menemen Müftülüğü, ÇEDES projesi kapsamında çocukları gerici Menemen ayaklanmasından yargılanan ve ceza alan Nakşibendi tarikatı şeyhi Esad Erbili’nin mezarına götürdü.

HKP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Av. Tacettin Çolak, İzmir İl Müftü Yardımcısı Oğuzhan Kadıoğlu ve Menemen Müftüsü Mehmet Seven’in, “suçu ve suçluyu övme”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama”, “görevi kötüye kullanma”, “Anayasa’yı ihlal” ve “Anayasa başlangıç ilkeleri ile Anayasa madde 2, madde 4, madde 14 ve madde 24’e aykırılık” suçlarını işlediklerini belirterek Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Avukat Tacettin Çolak tarafından başsavcılığa verilen dilekçede, “Laik Cumhuriyet’i savunan, her 23 Aralık’ta bu acı olayın yıldönümlerinde yapılan anma ve katilleri lanetleme etkinliklerinde yerini alan müvekkil partinin işbu suç duyurusu; insanlığın karanlıklara mahkum edilmesi demek olan şeriat tehlikesine karşı laik Cumhuriyet’in savcılarını göreve çağırmaya yöneliktir. ÇEDES projesi çerçevesinde yapılan ve küçük çocuklarımızın beynine işlenmeye çalışılan, Mustafa Kemal’lerin, İnönü’lerin önderliğinde kurulan laik cumhuriyet düşmanlığını ihbar niteliğindedir. Müvekkil parti açısından bu suç duyurusu vatanseverliğinin, halkseverliğinin ve laik Cumhuriyet’i savunma uğruna şehit düşenlere karşı borcun bir gereğidir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Kadıoğlu ve Seven hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.

Açıkca suçtur

Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan HKP avukatı Tacettin Çolak, “İzmir İl Müftü Yardımcısı, Menemen Müftüsü ve AKP’giller iktidarının organizasyonuyla çocukların bu yılan yuvalarına götürülmesi açıkça suçtur. Halkın Kurtuluş Partisi, Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın zaferiyle inşa edilen laik Cumhuriyet’in tüm değerlerini benimseyen, koruyan ve kollayan bir siyasi partidir” dedi.

Laik Cumhuriyet'e sahip çıkacağız

HKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Özler Çakır ise “Ortaçağcı faşist din devletini adım adım inşa eden AKP’giller iktidarında ne laik ve bilimsel eğitimden eser kalmış durumda ne de laik cumhuriyetin kurum ve ilkelerinden... Çocuklarımızı ÇEDES adı altında tarikat ve cemaat evlerinde birer mürit haline getirmek istiyorlar. Halkın Kurtuluş Partisi olarak laik Cumhuriyet’e sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

HKP üyeleri açıklama sırasında “Teğmen Kubilay onurumuzdur” sloganı attı.

Editör: Özlem Çimen Durmaz