Tez-Koop-İş sendikası Samsun Şube başkanı Tarık Sayın işçilere, öğrencilere ve çevrede bulunan yurttaşlara şöyle seslendi:

“Arkadaşlar biz yine iyi niyetimizi ortaya koyacağız. Hani diyorlar ya sendika iyi niyetini ortaya koymuyor diye, bizim iyi niyetimizi burada her şekilde görüyorsunuz. Bizi kolluk kuvvetleriyle karşı karşıya getirmek istiyorlar. Biz yine de sağduyulu davranıp, bu oyuna gelmeyeceğiz. Kolluk kuvvetlerimiz de yardımcı olarak, burada cevabı yarın sandıkta vereceğiz. Sandıktan grev çıktıktan sonra, bakalım ne diyecekler. O yüzden şimdi burada basın açıklaması yapacağız. Aynı zaman da bizi öğrencilerle karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar.” 

Cumhuriyet'ten Cemil Ciğerim'in haberine göre, Tez-Koop-İş Sendikası Samsun Şubesi Genel Sekreteri Buket Özden, yaptığı basın açıklamasında, “Toplu sözleşme sürecinin başından beri sendikamız uzlaşma zemininden vazgeçmemiş, sürecin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için gerekli adımları atmıştır. Ancak Sendikamızın bu süreçte göstermiş olduğu tüm çabalar karşılıksız kalmış, toplu sözleşme görüşmelerinde yasal süre içerisinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle Genel Merkez Yönetim Kurulumuz tarafından 11 Kasım 2022 tarihinde grev kararı alınmıştır. Konuyla ilgili yasal tebligatlar dün itibariyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne ve işveren sendikasına yapılmış, grev kararları tüm işyerlerine asılmıştır” diye konuştu.

SAMSUN EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ’NDEN DESTEK

Tez-Koop-İş Sendikası Samsun Şubesi'nin OMÜ işçilerine bir destekte Rektörlük girişi kapısına siyah çelenk koyan Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından geldi. 

Samsun Emek ve Demokrasi güçleri adına Hasan Karaşin “Tez-Koop-İş işçilerinin en temel hakları için yürüttükleri emek mücadelesinin sonuna kadar yanında olacağımızı bir kez daha yineliyoruz. Enflasyonun ve hayat pahalılığının artık dayanılmaz bir hale geldiği, bıçağın kemiğe dayandığı bir süreçte Tez-Koop-İş işçilerine reva görülen ağır çalışma koşulları % 5’lik toplu sözleşme ücret artışını insan onuruna ve yaşam hakkına bir saldırıdır. Zaten açlık sınırının altında işçi çalıştırmayı amaç edinen bu sömürü düzeni yaşamın emekçiler için katlanılmaz hale gelmiştir” dedi.