İzmir'in Foça ilçesinde bulunan tarihi eser niteliğindeki bir taş bina icra nedeniyle satışa çıkıyor. Bina için istenen fiyat ise 4 milyon 400 bin TL olarak açıklandı.

Foça Satış Memurluğu'ndan yapılan duyuruda şu bilgiler verildi:

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mal satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
İhale belirtilen gün ve saatte elektronik ortamda yapılacak ve sonuçlandırılacaktır.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları;

Özellikleri : Parsel üzerindeki taşınmaz yerinde görülmüş, Arsa üzerinde 55m2 taban alanlı tarihi eser bina bulunmaktadır. Binanın iç ve dışı tadilat görmüştür. Bina boştur. Binanın içerisinde 2 oda mutfak, banyo * wc ve koridor bulunmaktadır. 2 odanın yer döşemeleri rabıta, mutfak, banyo * wc karo plaka, İç kapılar ve pencere doğramaları ahşap, pencereler panjurlu, duvarlar plastik badanalıdır.

Binanın giriş kapısı demir kapıdır. Binanın arka cephesinde yapısal elemanlarla bölünmüş birbirine bağımlı 2 bahçesi mevcuttur. Bir bahçesinin yer döşemesi karo plaka, bir bahçesinin toprak zemindir. Bahçeler arası giriş kapısı demir kapıdır. Binanın çatısı ahşap ve kiremit örtülü çatıdır. Binanın bodrum katında tabanı toprak olan yüksekliği çok az olan depo bulunmaktadır. Bina yapı olarak taş binadır.

Binanın takriben yaşı 125 ile 150 yıl arasındadır. Bina 2 cephelidir. Bodulgan sokağa paraleldir. Bodulgan sokak ile Şafak caddesi arasında kalmaktadır. Serbest piyasada yapılan araştırmalar neticesinde bu yöredeki parsellerin alım satım rayiç değerleri, parselin imar durumu, mevkisi, konumu, merkezde olup olmadığı ayrıca taşınmazın değerine etki eden olumlu ve olumsuz tüm etkenler ili, ilçesi, bölgesi, mevküi, konumu, yüzölçümü, geometrik şekli, çarşıya- pazara, okula-hastaneye, ilçe ve il merkezine, alış veriş merkezlerine ve diğer önemli merkezlere Mesafesi, zemin yapısı ve topografik durumu, cadde veya sokağa cephe genişliği, imar ve yapılaşma durumu, alt yapı hizmetleri ve bunlardan yararlanma durumu, asgari vergi beyan değeri, üzerinde mevcut binanın sınıfı, gurubu, yapı tarzı, binada kullanılan malzeme cinsi ve kalitesi, binanın fiziki durumu ve yaşı buna bağlı olarak yıpranma durumu, alanı, cephe sayısı, bölgenin ekonomik durumu, taşınmaz alım satımlarında arz ve talep durumu, paranınalım gücü, taşınmaz fiyatlarındaki artışlar, taşınmazın bölgesinde inşaat yapan firmaların satış değerleri, taşınmazın teknik özellikleri, aktif çalışan emlak bürolarının görüşleri, serbest piyasa rayiçleri, enflasyon verileri ve taşınmaz değerlerine tesir eden unsurlar dikkate alınarak olağan piyasa koşulları göz önünde bulundurularak detaylı bir şekilde araştırılmış, arsa metre kare birim değeri 30.000 TL/m² olarak belirlenmiştir.

Bu yörede yapılan detaylı araştırmalarda binanın Yenifoça merkezinde yer alması nedeniyle genellikle alım ve satım yapılmamaktadır. Emsal bulmakta zorluk çekilmiştir. Ancak, binanın hemen yakınında satışı yapılan bir emsal bulunulabildiği bildirilmiştir.

Adresi : Mustafa Kemal Atatürk Mah. Bodulgan Sk. N.5 Avlulu Kargir EvFoça/İzmir

Yüzölçümü : 110,00 m2

İmar Durumu : İzmir İli, Foça İlçesi, Yenifoça Mahallesi, İzmir Caddesi Mevki, 0 Ada, 2977 parsel Kentsel Sit Alanı içerinde kaldığı, 1/1000 ölçekli Yenifoça Koruma Amaçlı İmar Planında “Konut" adasına isabet ettiği koruma amaçlı imar planında belirtilen yapılaşma şartının Taks: 0.55 olduğu anlaşılmış olup adı geçen parselin tapu bilgisinde tescilli eski eserdir şerhi bulunduğundan her türlü fiziki ve inşai müdahale için İzmir 2 Numaralı Kültür. Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden izin alınması gerekmekte olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 4.400.000,00TL
Teminat Miktarı : 440.000,00TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Teminatın Yatırılacağı Hesap : TR 75 000 1500 15800 730 361 5047

Artırma Bilgileri

1.Artırma
    
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/01/2024 - 14:01

Bitiş Tarih ve Saati : 08/01/2024 - 14:01

2.Artırma
    
Başlangıç Tarih ve Saati : 01/02/2024 - 14:01

Bitiş Tarih ve Saati : 08/02/2024 - 14:01