Hepimizin bildiği üzere yılbaşı gelmeden hemen önce, Cumhurbaşkanı EYT müjdesini açıkladı ve EYT mağdurlarının senelerdir süren bekleyişi sona erdi.

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan bu düzenlemenin Şubat ayında yasalaşması ve Mart ayında EYT’lilerin ilk maaşını alması bekleniyor.

Sigorta başlangıcı SGK kayıtlarına göre 8 Eylül 1999 öncesi olup, yaş dışında sigortalılık süresi ve primini doldurmuş kişilerin emekli olmalarının önünde bir engel kalmadı.

Çalışma hayatına 8 Eylül 1999 öncesinde başlamış olup da EYT kapsamında emekli olamayanlarınsa kafası çok karışık.

Bu kişiler için belirli koşulları sağlamaları halinde emeklilik ihtimali öyle uzak bir ihtimal değil.

“Benim 8 Eylül 1999 öncesi fiili çalışmam var fakat primlerim ödenmedi veya eksik ödendi, dava açarak EYT’den faydalanmam mümkün mü?

Ya da;

İşverenim 1999 yılı öncesinde  fiili çalışmamı SGK’ya bildirmedi, kayıt dışı olarak sigortasız çalıştım, dava açarak sigortalılığımı tespit ettirebilir miyim?”

Şeklinde sorularla çok sık karşılaşmaya başladık, bu yüzden, vatandaşın bu konuyla ilgili en azından kendi değerlendirmesini yapabileceği, akıllardaki soru işaretlerini giderecek bir yazı yazma ihtiyacı doğdu.

Bir çalışanın, geçmişte yaptığı çalışmalarının sigortaya bildirilmemesi veya eksik bildirilmesi halinde, açılacak bir hizmet tespit davası ile bu mağduriyetin giderilmesi mümkün.

Fakat her davada olduğu gibi bu davada da bazı şartların sağlanmış olması davanın seyri açısından önemli.

Öncelikle şunu netleştirmek gerekir ki, EYT’den faydalanmak amacıyla açılacak dava Hizmet Tespit davasının istisnai bir çeşidi olan “Bir  Günlük İşe Giriş Tarihinin Tespiti” davasıdır.

Bu dava türünü istisnai yapan şey ise,

Normalde hizmet tespit davalarında 5 yıllık bir hak düşürücü süre varken burada, tek bir günün tespitini yapmak için bu davayı açmanız sebebiyle 5 yıl şartına takılmadan serbestçe sigortalılığınızı tespit ettirebilme imkanınızın olmasıdır.

Bu davada bir günlük dahi olsa çalışma iddiasında bulunan kişi davacı olarak mahkemeye başvuracak ve davalı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’nu gösterecektir.

Hak düşürücü sürelere takılmadan açabileceğiniz bu davada elinizde bulunan ya da resen araştırma ilkesi gereği mahkemenin SGK’dan talep ederek dosyaya kazandıracağı bazı belgeler, davanın kazanılmasını kolaylaştırır.

Konuya dair Yargıtay’ın emsal kararları incelendiğinde , aşağıda sayılan bazı belgelerden birini veya birkaçını mahkemeye sunarak, davanızda olumlu bir sonuç alabilir ve emekliliği hak edebilirsiniz.

Sigortalılığınızın tespitinde işinize yarayacak, davanıza kanıt oluşturabilecek belgeler,

1)    İşe giriş bildirgesi

2)    Aylık sigorta primleri bildirgesi

3)    4 aylık sigorta primleri bordrosu

4)    Sigorta hesap fişi

5)    SGK denetim memuru tarafından tutulan tutanak

6)    İş kazası tutanağı

7)    Maaş ödemesine dair banka dekontu ya da yazılı belge

8)    Çalıştığınız iş ile ilgili varsa hastane kaydınız

9)    İş ile ilgili gelir gider belgeleriniz ve diğer yazılı evraklar

10) TANIKLAR

Bu belgelerin arasından mahkemeye sunabildiğiniz belgelerin türüne ve niteliğine göre davayı kazanma şansınız artıyor.

Bu sayılan belgeler dava açacak kişinin elinde fiziki olarak bulunabilir fakat bulunmaması durumunda re ’sen araştırma ilkesi gereğince, SGK arşivinde bulunması halinde Kurum’dan da talep edilebilir.

Bu davayı açıp emekli olmak isteyenler için son bir tavsiye daha, emeklilik için yaşınızın dolmasına çok kısa bir süre varsa, mahkemelerin bu tahkikatı bitirmesi uzun sürebilir ve bu sürede davayı açmakta yarar kalmayabilir.

Bu yüzden emeklilik yaşının dolması için uzun süre beklemek zorunda kalacaklar için bu davayı açmak daha uygun olabilir.