Arabuluculuk sistemi ile birlikte pek çok uyuşmazlık dava açılmadan çözülürken, bazı uyuşmazlıklarda ise dava yoluna gidilebiliyor. Özellikle ev sahiplerinin açtığı tahliye davaları uzun yıllar sürebiliyor ve bu durumda bazı mağduriyetler yaşanabiliyor. Ancak usulüne uygun olarak açılan bir tahliye davası çok kısa sürede de sonuçlanabiliyor.

Yaşanan bir anlaşmazlıkta 10 yılı aşkın süredir bir evde oturan kiracıev sahibi çıkarmak istiyor. Bununla ilgili önce arabuluculuk süreci başlatılıyor ancak kiracı evden çıkmak istemediğini belirtip kirasını yüzde 25 artırımlı ödemek istediğini beyan edince taraflar anlaşma sağlayamadığından dolayı tahliye davası açılıyor.

Dava sürecine ilişkin detayları aktaran Avukat Gizem Gonce, şunları söyledi:

“Müvekkilim ev sahibi ve evinde oturan kiracı da 10 yılı aşkın süredir bu evde oturan bir kiracı, öncelikli olarak ev sahibi arabuluculuk başvurusunda bulundu. Kiracı evden çıkmak istemediğini, yüzde 25 artış yaparak oturmak istediğini belirtti. Bunun üzerine arabuluculuk sürecinde anlaşmaya varılamamasından kaynaklı olarak tahliye davası açıldı. Tahliye davasında da süreç ilk duruşmada taşınmazın tahliyesine karar verilmesi şeklinde sonuçlandı. Burada önemli olan husus öncelikle haklı bir nedenle ihtarname gönderilmesiydi. Ev sahibi ihtarname göndermek suretiyle sözleşmenin yenilenmeyeceğini, kira sözleşmesinin yenileneceği tarihten en az 3 ay önce bunu bildirmişti."

Tahliye davası için neler yapılmalı?

Bölge Adliye Mahkemesi 35’inci Hukuk Dairesi’nin kararına göre kira sözleşmesinde 10 yıllık uzama süresinin dolması nedeniyle tahliye davası kararının verilebilmesi için 4 şart var. Bu 4 şart şu şekildedir: Kira süresinin sona ermesi, 10 yıl uzama süresinin dolması, sürenin dolmasından sonra yeni kira döneminden en az 3 ay önce kiranın yenilenmeyeceğinin kiracıya ihtar edilmesi ve bir sonraki kira döneminde tahliye davasının açılmasıdır. Bu tahliye kararı 10 yılı aşan kira sözleşmelerinde Türk Borçlar Kanunu’nun 347’nci maddesinde gerekli 4 şartın sağlanması halinde çok hızlı şekilde tahliye kararının çıktığını gösteren bir karardır.”

Kaynak: Sputnik