İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Erhan YaşarMuhasebe Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda; mesleki sorunların bir an önce çözüme kavuşması gerektiğini ifade etti.

Gölgesinde kutluyoruz

Erhan Yaşar’ın açıklaması şu şekilde:

TÜRMOB çatısı altında örgütlenen, Ülke Genelindeki 77 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası ile 8 Yeminli Mali Müşavir Odasına kayıtlı,yaklaşık 135 bine yakın meslek mensubu, 50 bin stajyer ve 500 bin büro çalışanı ile sayısı Toplsmda yaklaşık 685 bine ulaşan muhasebe camiası, 3568 Sayılı Meslek Yasamızın Meclise sunulmasının  35. Yılını ve Muhasebe Haftasını mesleki sorunların gölgesinde kutluyoruz.

Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin yetki ve sorumluluklarının, ülkemizde de uluslararası standartlara uygun olarak düzenlenmesi en büyük beklentimizdir. Biz meslek mensupları olarak sürekli ertelenen ve büyüyen sorunlarımızın artık çözülmesini istiyoruz. Meslek yasasının günümüz şartlarına göre güncellenmesini istiyoruz.

KGK sorunu çözümlenmelidir

TTK düzenlemesi ile birlikte oluşturulan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu, TÜRMOB tarafından dünya uygulamaları açısından gerekli bir yapı olarak görülmüş, kabul edilmiş ve desteklenmiştir.

TÜRMOB’la bağ kurmayan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun etkin ve başarılı olması düşünülemez. Bugüne değin yapılan uygulamalar beklentinin çok uzağındadır.

Türkiye’de bağımsız denetim , TÜRMOB üyesi olan SMMM ve YMM’lerin işidir. SMMM ve YMM olmayanlar bu işi yapamamalıdır. SMMM ve YMM ruhsatı olan herkes bağımsız denetim yapma konusunda 3568 sayılı Yasanın düzenlemeleri ve TÜRMOB’un verdiği eğitimler de dikkate alınarak yetkilendirilmelidir. Bundan sonraki süreçte de bağımsız denetçi olacak kişiler için 3568 sayılı yasaya göre yapılan staj ve sınav konularının kapsamı dikkate alınarak yetkilendirme yapılması gerekmektedir.

Denetim, tüm işletmeleri kapsayacak şekilde genişletilmelidir

Bağımsız denetimi hayatın her alanında yaşama geçirmek zorundayız. Yerel yönetimlerde, kamu idarelerinde, işletmelerde, tüm şirketlerde, siyasi partilerde, vakıflarda kısaca güvenlik ve yargı dışında hayatın her alanında en etkin bir şekilde denetim uygulanmalıdır.

Denetimin olmadığı her yerde suiistimaller yaşanır, yolsuzluk yaşanır. Yolsuzluğun, suiistimalin engellenmesi denetimdir.

Maliye Bakanlığı, sorunlarımızı ivedilikle gündemine almalıdır

TÜRMOB’un Maliye Bakanlığına sunduğu sorunlarımız ve çözüm önerileri raporunda belirtilen hususlar ivedilikle hayata geçirilmelidir.

Meslek Yasamız günümüz koşulları ve mesleki ihtiyaçlarımız göz önüne alınarak değiştirilmelidir. Anti demokratik maddelerden arındırılmalıdır.

YMM’lerin tasdikten doğan, SMMM’lerin beyanname ve finansal tablo imzalamaktan doğan sorumlulukları yeniden düzenlenmelidir.

Paydaşımız olan bakanlıklar yapacakları yeni düzenlemeler konusunda TÜRMOB’un görüşlerini almalıdırlar.

Son zamanlarda vergi incelemelerinde gerekli özen gösterilmeden, meslek mensuplarına sorumluluk yükleme konusunda oldukça cömert davranılmaktadır. Bu konuda daha hassas davranılmalıdır.

Maliye denetim elemanlarının mükellef nezdinde yürüttükleri incelemelerde mutlaka meslek mensubunun bulunması sağlanmalıdır.

Serbest meslek faaliyetlerinde KDV %20’ den %1’e indirilmelidir. KDV’yi doğuran olay tahsilâta bağlanmalıdır

Meslek mensuplarımızın ücretlerini tahsil edebilmeleri için TÜRMOB’ un önerileri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Meslektaşımızın üzerindeki ağır yük ve cezai yaptırımlar hafifletilmelidir.

Serbest meslek yıpranma indirimi (beyin amortismanı) getirilmelidir.

Günümüz şartlarına uygun Uzaktan Çalışma Modellerine izin verilmelidir

Meslektaşlarımıza Yeşil Pasaport verilmelidir

Stajyerlerimiz için sosyal güvenlik primi ve vergi muafiyeti sağlanmalıdır.

Sorunlarımızın çözümü için yol haritamız

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada sorunlarımızın çözümünde ilk tercihimiz diyalog olacaktır. Diyalogla sorunların çözümü için mücadelemizi devam ettireceğiz, ancak bu sürecin sonuna gelmiş bulunmaktayız.

Hükümetin TÜRMOB’un haklı taleplerine cevap vermesini istiyoruz. 3568 Sayılı Meslek Yasasının TBMM sunulmasının 35. Yılında, Muhasebe Haftasında TBMM’den beklentimiz olan yasal düzenlemeleri yapmasını, mesleğimizle ilgili düzenlemelerde görüş ve önerilerimizi değerlendirmesini istiyoruz. Sesimize kulak verilmelidir. Sorunların çözümü için işbirliği çalışılmalıdır.

Aynı zamanda, sivil toplum kuruluşu da olan meslek örgütümüz, üyelerimizden aldığı güçle, demokratik tepkilerine devam ederek taleplerimizi kabul görene kadar yaşamın her alanında göstermelidir.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz sorunların çözülmesi ümidiyle Tüm Meslek Camiamızın ve Tüm Meslektaşlarımızın  Meslek Yasamızın Meclise sunulmasının 35. Yılını, Muhasebe Haftasını en içten duygularımla kutlar. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Editör: Duygu Kaya