Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,92 arttı. Yıllık bazdaki artış ise yüzde 38,21 oldu.

Toplu sözleşmeye göre, memurlar yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 zam almıştı. Memur ve memur emeklileri bu zammı aşan oranda enflasyon için fark almaya hak kazanıyor. Memurlara bu yılın ikinci 6 ayı için, yüzde 6 zam ve enflasyon farkı verilecek. Memurlar ikinci 6 ayda yüzde 6'lık sözleşme zammına ek olarak yüzde 11,77'lik enflasyon farkı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 17,77'lik zamma hak kazandı. Ancak yaşanan ekonomik kriz memurlara seyyanen zammı gündeme getirirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın beraber yürüttüğü memur maaşı düzenlemesi TBMM'de kabul edildi.

Yapılan düzenleme sonrası, tüm kamu personeline 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda (8077 TL) ilave ödeme yapılacak. İlave ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında, personelin aylık veya ücretlere ilişkin tabi olduğu hükümler uygulanacak. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacak.

Emeklinin zamma rağmen aylığı değişmedi

Emekliye zam oranı yüzde 19,77 enflasyon farkı ve yüzde 5,23 refah payıyla yüzde 25 olarak gerçekleşti. Ancak, yüzde 25’lik artışa rağmen milyonlarca emekli sıfır zam aldı. Böylece, emekli zammı kök aylıklara yapılacağı için milyonlarca emeklinin ele geçen aylığı değişmedi.

Zam memurların emekli ikramiyelerine yansımayacak

Memur maaşlarına yapılan zam sonrası ilave ödeme memurların emekli ikramiyelerinin hesabında da dikkate alınmayacak. Memurlar emekli ikramiyelerinde de ciddi kayba uğrayacaklar.

'İlave ödeme' uygulaması kamu görevlileri açısından büyük sorunlara yol açacak. Kanunda sayılan istisnanalar nedeniyle ilave ödeme olan 8 bin 77 lira memur emekli aylıklarına yansımayacak. Böylece çalışan memur ile emekli memur arasındaki fark ciddi biçimde artacak.

İlave ödemenin memur maaşlarının bir unsuru olmaması nedeniyle ilave ödeme kıdem tazminatı tavanı hesabında da dikkate alınmayacak.