Gizem TABAN ŞEBER/İZ GAZETE- Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) İzmir’de; ‘kıdem tazminatı’, ‘gelirde ve vergide adalet’ konularıyla ilgili kitlesel eylem yaptı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Yönetim Kurulu, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı’nın katılımıyla Konak’ta gerçekleşen eylemde işçilerin talepleri dile getirildi. Miting havasında geçen eylemde, işçiler sık sık; ‘Kıdeme uzanan eller kırılsın’, ‘Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz’,  ‘Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek’, ‘Yaşasın örgütlü mücadelemiz, ‘İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız’ sloganları attı.

arzu-cerkezoglu

İşçi olmadan olmaz

Alanda bulunan emekçilere seslenen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Ülkeyi yöneten siyasi iktidarın politikaları sonucu yaşadığımız işsizlik, yoksulluğun diz boyu arttığı, işçi sınıfı, emekliler, kadınlar, gençler açısından insanca yaşamın çok görüldüğü bir dönemde buradayız. Yaşadığımız ağır tablo karşısında daha fazla dayanışmaya, mücadeleye, örgütlenmeye ihtiyaç olduğu bir dönemde buradayız. Örgütlenmenin, grev, toplu sözleşme hakkı başta olmak üzere sendikal hakları kullanma önündeki engelleri kaldırmak için buradayız. Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılını konuştuğumuz bu süreçte, Cumhuriyet’in; toplumun 4’te 3’ünü oluşturan işçi sınıfı olmadan geleceğe taşınamayacağını söylemek için buradayız. İşçi sınıfı olmadan Cumhuriyet olmaz, demokratik Cumhuriyet hiç olmaz” açıklamalarında bulundu.

Kıdeme sahip çıkacağız

Hükümet yakın zamanda açıkladığı orta vadeli ekonomi programına tepki gösteren  Çerkezoğlu, “Program açıklandığında gördük ki; işçi sınıfının talepleri, hakları yok. Enflasyonla, işsizlikle mücadele yok. Orta vadeli program şunu söylüyor; yoksullaşmaya devam edeceğiz, güvencesiz çalıştırma devam edecek. Tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında emekliliği özelleştirmeye,  kırmızı çizgimiz dediğimiz, son kalemiz dediğimiz kıdem tazminatına el uzatmaya çalışıyorlar.İzmir’den sesleniyoruz; kıdem tazminatı, işçi sınıfının, 90 yıllık, en köklü kazanılmış hakkıdır. İşçi sınıfı olarak nefes aldığımız sürece bu hakkımıza sahip çıkacağız. Kıdem tazminatına el uzatılmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

disk-1

Milletvekillerine çağrı

Vergide adalet için yeni bir mücadele başlattıklarını açıklayan Çerkezoğlu, hazırladıkları yasa teklifi konusunda milletvekillerine çağrı yaptı. Çerkezoğlu, şunları söyledi: “İktidar, kendi hatalarının yarattığı ekonomik krizin yükünü vergi olarak halkın, işçinin omuzlarına yüklüyor. Uyarıyoruz; bu hak değildir, reva değildir.Bugün buradan vergi konusunda yeni mücadele sürecini başlatıyoruz. TBMM’den adaletli bir vergi sistemi düzenlemesi yapmasını istiyoruz. Yasa teklifini hazırladık, dört maddeden oluşuyor; asgari ücretten alınan vergi oranı yüzde 10’a düşürülsün. Vergi dilimleri yeniden değerleme oranı kadar artsın. İşverenlere verilen SGK prim desteği işçi sınıfına da verilsin. Damga vergisi kaldırılsın ve dolaylı vergiler düşürülsün. Bu yasa teklifimizi TBMM’ye veriyoruz ve 600 vekili bu taleplerin arkasında durmaya davet ediyoruz. Bu teklifi imzalamalarını ve Meclis’ten geçirmelerini talep ediyoruz.”