Hikâyesi, kürasyonu ve seçkisi İzmir Kalkınma Ajansı tarafından oluşturulan sergi, modern zamanlar öncesi İzmir tarihine kuşbakışı ile başlıyor. İzmir’in liman-kent olarak ortaya çıktığı 17. yüzyıldan Cumhuriyete kadar uzanan dönemin ele alındığı “Geçmişin Mirası: Liman Kent İzmir” başlıklı bölümü, serginin temasını oluşturan “Cumhuriyetin İzmir’i” başlıklı bölüm izliyor. Cumhuriyetin İzmir’e kazandırdıklarını, geçmişin mirası temelinde ele alan bu bölüm, İzmir’in son dört yüzyıllık dönemde yaşadığı iktisadi ve sosyal gelişime yön veren ana eksenin -liman-kent olgusu- tarihsel sürekliliğine dikkat çekiyor. “Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına Girerken Nasıl Bir İzmir?” başlıklı serginin son bölümü, İzmir Kalkınma Ajansı’nın ürettiği bilgi demeti eşliğinde ziyaretçileri kentin geleceği üzerine düşünmeye davet ediyor.

Sergi alanı içerisinde yer alan “İzmir Zaman Makinesi Deneyim Alanı”, ziyaretçileri İzmir’in 8.500 yıllık tarihinde bir zaman yolculuğuna çıkarıyor ve kentin tarihinde öne çıkan birçok kültür mirasını üç boyutlu şekilde deneyimleme fırsatı sunuyor.

İzmir Kalkınma Ajansının güncel ile geçmişi sentezlediği ve Cumhuriyetin 100. yılına ithaf ettiği sergi, Kültürpark İzmir Tarih ve Sanat Müzesi Bruno Taut sergi salonunda 31 Temmuz 2024 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.
 

Kaynak: İHA