İzmir'in Çeşme ilçesinde bulunan 1.655,25 m² bir tarla icradan satışa çıkıyor. Tarla için istenen bedel ise 4 milyon 469  bin 175 TL olarak açıklandı.

Çeşme (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Özellikleri : İzmir İli, Çeşme İlçesi , Altınkum Mahallesi Sancak mevkiinde , 968 Ada, 9 Parsel nosunda kayıtlı Tarla vasfında 1655,25 M2 miktarındaki taşınmaz tapu kaydındaki 11.06.2018 tarih 5750 yevmiyelive10.11.2021 tarih 18360 yevmiyeli Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım alanında kalmaktadır şerhi tapu kaydında baki kalmak şartı ile ihalesi yapılacaktır. taşınmaz altınkum sancak mevkiinde kadastral yolu bulunmayan arazi niteliklidir.

Adresi : Çeşme Altınkum Mahallesi ada pafta bazında Çeşme / İZMİR
Yüzölçümü : 1.655,25 m2
Arsa Payı : Tamamı
İmar Durumu: celbedlen imar durumuna göre taşınmazı kapsayan alanda İzmir II nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 02.07.2021 tarih ve 1237 sayılı kararı ile sit kararları yeniden belirlenmiş ve tescil kararı 27.08.2021 tarih ve 1618497 sayılı Bakanlık (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ) Makamı oluru onanmış ve 29.09.2021 tarih ve 31613 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup söz konusu taşınmaz Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım alanında kalmaktadır. Onama Kararı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Mdürlüğünün 04.10.2021 tarih ve 1859869 sayılı yazısı ile kurumumuza iletilmiş olup "Korunan alanlarda yapılacak Planlara Dair Yönetmelik " hükümlerinin 5/a Maddesi gereği her ölçekteki planların uygulaması durdurulduğundan İmar durumu bilgisi verilememektedir söz konusu taşınmazı kapsayan alanda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte 1/25000 ölçekli nazım imar planı çalışmaları yapılmaktadır,

Kıymeti : 4.469.175,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:Tapu kaydındadır
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/07/2024 - 11:00
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/08/2024 - 11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/08/2024 - 11:00
17/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: Haber merkezi