Batuhan KAYA/İz Gazete- İzmir Büyükşehir Belediyesi temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısının ikinci birleşimi İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Altan İnanç idaresinde gerçekleştirildi. Birleşimin ana gündemini Karşıyaka Belediyesi’nin projesi olan eden “Zübeyde Hanım Mahallesi Taziye Evi ve Kütüphane Yapılması İşi” için 8 milyon 610 bin 971,81 TL’lik ödeneğin İzBB tarafından ödenmesi ve Şehir Tiyatroları’nın Kültür ve Sanat Dairesi’ne bağlanması oluşturdu. 

Süre hatırlatması 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Altan İnanç, İzBB temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı birinci birleşiminde önergelerin tek tek okunması sebebiyle meclisin tamamlanamadığını hatırlatarak, "Meclisimize bir kere daha süreyi de dikkate alarak sayı numaralarıyla görüşülmenin bir kere daha düşünülmesini rica ediyorum. Bir önceki meclisi gündemi tamamlayamadığımız için yarıda kestik. Grup başkan vekili arkadaşlarımız konuyu zamandan tasarruf etmek adına gündeme almanızı rica ediyorum" dedi. 

Okunarak devam etsin inadı! 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 'gündem dışı' konuşmalarda canlı yayını kapatılması kararını hatırlatan AKP Grup Sözcüsü Nail Kocabaş, "Bu konuyla ilgili Cemil Başkanın kararından dolayı bu uygulamaya devam edeceğimizi söylemiştik. Biz yine okunarak devam etmesini istiyoruz" dedi.
İnanç ise, "Bugün de gündemi okuyarak oylayacağız. Ancak konuyu bir kere daha değerlendirmek adına grup yöneticilerinden konuyu bir kere daha gündemlerine alarak kendi aralarında müzakere etmelerini rica ediyoruz. Bir sonraki mecliste üzerinde uzlaşılmış olarak katılırsak memnun oluruz" ifadelerine yer verdi.

Şehir Tiyatroları Kültür Ve Sanat Dairesi’ne bağlandı!

Geçtiğimiz günlerde de İzmir Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten’in görevden alınmasıyla gündeme gelen Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğünün, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı makamına bağlıyken başkanlık makamından gelen önergeyle Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı’na bağlanması önerildi. Direkt oylanan önerge oybirliğiyle kabul edildi. İlgili önerge şu şekilde: 
"Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ekinde yer alan Ek-3 Belediye ve Belediye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Unvanları Listelerinde yapılan değişiklik kapsamında; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı isminin “Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı”, Satınalma Dairesi Başkanlığı isminin “Satın Alma Dairesi Başkanlığı”, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı isminin “Makine İkmal, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı” olarak değiştirilmesi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bağlı Entegre Sistemler Şube Müdürlüğü isminin “Akıllı Şehir Şube Müdürlüğü” olarak değiştirilmesi, Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğünün 09/07/2024 tarihli ve 2038409 yazısı ile kurumsal işleyiş doğrultusunda görülen lüzum üzerine Genel Sekreter Yardımcılığı (Prof. Dr. Pınar OKYAY) Makamına bağlı olarak faaliyetini yürütmekte bulunan Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğünün Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığına bağlanması, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığına bağlı Kültürel Mirasın Yönetimi ve Tanıtımı Şube Müdürlüğü adı altında yeni bir Müdürlüğün kurulması hususlarının görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Dai.Bşk.E.2036070)
Karşıyaka önergesine Cumhur'dan oy çokluğu 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yapımı devam eden “Zübeyde Hanım Mahallesi Taziye Evi ve Kütüphane Yapılması İşi” ihalesinin yüzde 50’sini karşılamak için meclis üyelerinden onay istemişti. Önerge komisyonlarda oyçokluğu ile meclise geri geldi. Önerge Cumhur İttifakı'nın ret oylarına karşın meclisten onaylanarak geçti. 

Katkı sağlamaz 

AKP’li meclis üyeleri İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mali durumuna dikkat çekerek Karşıyaka'ya verilen 'özel' desteğe tepki gösterdi. Altan İnanç ise AKP Grubuna yanıt olarak, " Belediye Başkanımız Tugay'ın Karşıyaka'dayken yürüttüğü çalışmalar takdir edildi. Gündemde yazılı maddeye ilişkin konuşmalar yaparken Cemil Başkanın Karşıyaka'daki uygulamaları meclis gündemine taşırsanız hem süreç anlamında hem de siyasi anlamda katkı sağlanmaz" ifadelerine yer verdi.
İlgili önerge şu şekilde; 
“Karşıyaka Belediye Başkanlığı, Karşıyaka ilçesinde yapılacak olan KDV hariç 15.365.000,00-TL ihale bedelli “Zübeyde Hanım Mahallesi Taziye Evi ve Kütüphane Yapılması İşi”nin Belediyemizle birlikte ortak proje kapsamında yapılmasını talep edildiğinden; söz konusu tesisin yapımı için Karşıyaka Belediyesi inşaatın tamamlanması ile ilgili olarak yapmış olduğu 4 (dört) adet hakedişle toplam tahakkuka bağlanan 18.074.157,86-TL’nin 9.463.186,05-TL’sini ödemiş olup; Belediyemizce dördüncü hakedişle tahakkuka bağlanan 9.475.181,66-TL’nin ödenmeyen 8.610.971,81-TL’lik kısmının ödenmesi ve sonraki düzenlenecek hakedişlerde ödenmek üzere 15.365.000,00+Keşif Artışı+Fiyat Farkı+KDV bedelinin (8.610.971,81-TL’lik ödenecek tutar dahil) toplamının %50’sine karşılık gelecek tutara yönelik yapılacak yardımın önerge ekindeki Protokol kapsamında değerlendirilerek karşılanmasının oyçokluğu ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk – Plan ve Bütçe Komisyonları Müşterek Raporu.”

Körfez Daire Başkanlığı’na ret!

İzmir Körfezi’nin kronikleşmiş sorunlarını çözmek için “Körfez Dairesi Başkanlığı” kurulması önergesi, oyçokluğuyla reddedildi. İlgili önergenin reddi “İzmir Körfezi’nin sorunlarının farklı disiplinlerde uzmanların bir arada çalışmasıyla çözülebileceği” gösterildi. İlgili önerge şu şekilde:
“İzmir Körfezinin tarihsel geçmişi ve kendine has ekolojik sistemi ciddi tehlike altında olup, sadece İZSU bünyesinde sorunlara çözüm üretilmesinin mümkün olmadığı, kronikleşmiş sorunların çözümü ancak farklı disiplinlerde uzmanların bir arada çalışmasıyla mümkün olacağı sebepleriyle, “Körfez Dairesi Başkanlığı” kurulmasına yönelik Yazılı Önergenin; Deniz, Kıyı Alanları ve Limanlar – Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği – Çevre ve Sağlık Komisyonlarınca, “…Sonuç olarak; * İzmir Büyükşehir Belediyesi ilgili Daire Başkanlıkları ve de İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Şube Müdürlükleri düzeyinde Körfez ile ilgili çalışmaların yasal yükümlülükleri doğrultusunda yürütüldüğü, ancak bunun dışında kamu kurumlarının yetki ve sorumluluklarının bulunması nedeniyle Körfez Daire Başkanlığının kurulması tüm işlerin tek elden yürütülmesine ve tüm sorunların çözümüne olanak sağlamayacaktır. * Hâlihazırda, aynı koruma, izleme ve denetleme görevlerini yetki ve sorumluluklar kapsamında, diğer kamu kurumları ile gerçekleştirdiğimiz, İzmir ilinin 629 km’lik sahil şeridinin,  464 km’si olan körfez bölgesi için ayrı bir daire başkanlığı kurulmasını bütünleşik bakış açısı yaklaşımımıza uygun olmadığını düşünüyoruz.” şeklindeki müşterek görüş doğrultusunda oyçokluğu ile uygun bulunmadığına ilişkin Müşterek Rapor. (Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri Hakan YILDIZ, Uğur İnan ATMACA. E.1999176)”

İZBETON artık sadece yolları yapacak

İlgili maddede, İzBB ve İZBETON A.Ş. arasında geçtiğimiz dönemde imzalanan ve AKP ile CHP arasında sert tartışmalara neden olan protokollerin 6306 sayılı Kanunun 8.2 maddesi kapsamında imzalanmış olup; söz konusu Protokollerde yer alan “Devir” maddesinde; “İdare’nin yazılı izni olmadan protokol devredilemez. Devir alacaklarda ilk protokoldeki şartlar aranır.” Hükmü bulunmakta olduğundan, İZBETON A.Ş.’nin önümüzdeki süreçte kentin acil çözüm bekleyen altyapı sorunlarının çözümüne odaklanmasını temin etmek üzere söz konusu işlerin Protokollerin devir maddesi kapsamında İZBETON A.Ş. ve Ege Şehir Planlama A.Ş. arasında düzenlenecek mutabakat metni çerçevesinde Ege Şehir Planlama A.Ş.’ye devredildi. 

“İnşaat yapımları devredildi”

Öte yandan Kentsel Dönüşüm alanlarında Belediyenin vatandaşa taahhüt ettiği bağımsız birimlerin yapımını gerçekleştirmek amacı ile "6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun"un 8. Maddesi kapsamında Belediye ile İZBETON A.Ş. arasında imzalanan;
Örnekköy 3. Ve 4. Etap Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi Protokolü, Aktepe-Emrez 1. Etap Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi Protokolü, Uzundere 3. Etap Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi Protokolü, Uzundere 4. Etap Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi Protokolü olmak üzere 4 adet Protokolün Ege Şehir Planlama A.Ş. ye devredilmesi talep edilmiştir. Komisyonlarımız tarafından yapılan ortak çalışma neticesinde; İZBETON A.Ş. yükümlülüğünde bulunan Protokollere konu işlerin, alınmış olan Başkanlık Oluru gereğince yürütülmesi için Kentsel Dönüşüm Dairesine iade edilmesinin” oybirliği ile uygun bulundu.

Muhabir: BATUHAN KAYA