Sevinç KARATAŞ/ İz Gazete- Büro Emekçileri Sendikası(BES) İzmir Şubesi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasının ardından ise SGK İl Müdürlüğü önüne siyah çelenk bırakıldı.  Sendikalı personeller, 'mezarda emekli olmayacağız' sloganlarıyla Sosyal güvenliğin tasfiyesine 'hayır' dedi.  BES İzmir Şubesi adına basın açıklamasını yapan Şube Başkanı Deniz Çetin, "Bilindiği üzere her sene oldu bittiye getirilen sosyal güvenlik haftası son anda yapılan duyurularla 13-19 Mayıs tarihlerine sıkıştırılarak geçiştirilmelerle yetinilmemiş, maalesef “Kamuda tasarruf ve verimlilik” adı altında kamu emekçilerine saldırı paketi yayınlanabilen bir hafta haline gelmiştir” dedi.

Mezarda emeklilik ve sefalet ücreti

Çetin, “5510 Sayılı toplumun emeklilik ve sağlık harcamalarının yükünü 25 milyon aktif iş gücüne yıkmakla kalmıyor, onların geleceğini de emekli aylık bağlama oranlarını kademeli olarak düşürüyor. Özellikle kamu emekçilerinin emekli aylık bağlama oranları Temmuz 2023’de yapılan seyyanen ödemenin taban maaşa eklenmemesi nedeniyle çalışırken aldıkların maaşın yarısına düşmüştür. 2008 Ekim Sonrası işe giren kamu emekçileri ise neredeyse iş güvencesine karşılık mezarda emeklilik ve sefalet ücretiyle cezalandırılmaktadır. Sosyal Güvenlik reformu ile tüm emeklilere çalışırken aldıkları maaşın maksimum yüzde 50’sini ödeyen bir sosyal güvenlik sistemi amaçlanmıştır. Ancak şu an emekli sandığına tabi memurlar için bile çoktan bu orana düşülmüş 2008 Ekim sonrası işe giren personel için herhangi bir düzenleme yapılmaz ise bu oran yüzde 20’lere kadar düşecektir. Bunun nedeni memur maaşlarının yarıya yakın kısmının ek ödeme, seyyanen ödeme vb. kalemlerden oluşmakta işçilerde olduğu gibi Prime Esas Kazanç hesabına dahil edilmemektedir” diye konuştu.

Kazanılmış hakların gaspı

EYT sürecinde sosyal güvenlik emekçilerine verilen sözlerin tutulmadığını kaydeden Çetin, “EYT’nin bütün yükünü sırtında taşıyan sosyal güvenlik emekçilerine bırakınız teşekkür edilmesini; yol, yemek, personel servisi, izin, fazla mesai ücreti vb. kazanılmış haklarının gasp edilmesi ile karşı karşıyadır. EYT yasası nedeniyle tüm süreçler göz önüne alındığında sosyal güvenlik emekçilerinin iş yükü 10 kat artmıştır. Personel eksikliği nedeni ile birçok birimde yıllık izinlerin kullanılmasında, rapor alınmasında sosyal güvenlik emekçileri sorun yaşamaktadır. Şimdi ise kamu tasarruf paketi ile personel alımı durdurularak SGK emekçisinin iş yükü bir kez daha katlanarak artacaktır” dedi.

Sosyal güvenlik emekçileri olarak taleplerini sıralayan Çetin şunları söyledi:

•    5510 sayılı Yasa değişmelidir. Tüm memur maaş ödemeleri Prime Esas Kazanca dahil edilmeli, yaş haddi kaldırılmalıdır. 
•    Sosyal Güvenlik Kurumu özerk olmalı, memur ve emekli maaşlarını düşürmek yerine kayıt dışı istihdamla mücadele etmelidir.
•    Anayasa Mahkemesi kararına rağmen halen ödenmeyen ikramiyelerimizi ve diğer ek ödemelerimizi geriye dönük istiyoruz!
•    Sosyal Güvenlik Kurumu ek ödeme yönetmeliğinde yer alan ek ödeme puanlarına 100 er puan eklenmesini istiyoruz!
•    2022 Yılında peşkeş çekilen banka promosyon anlaşmasının yeniden yapılmasını istiyoruz.
•    Mülakatın kaldırılmasını liyakatin tesis edilmesini istiyoruz!
•    Personel servis hakkımızın devam etmesini istiyoruz!

Muhabir: Sevinç Karataş