İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan bir daire icradan satışa çıkıyor. 3+1 daire için istenen bedel ise 2 milyon 700 bin TL olarak açıklandı.

Karşıyaka 4. İcra Dairesi  tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, bilirkişi raporuna, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/12746 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN Özellikleri : İzmir İl, Karşıyaka İlçe, BOSTANLI Mahalle/Köy, 9454 Ada, 3 Parsel, 3.kat, 7 Nolu Bağımsız Bölüm , zemin ve dört normal kattan ibaret betonarme karkas yapıdaki apartmanın 3. katında bulunan 2/20 arsa paylı mesken satışa konu olup, mesken net olarak 112 m2, brüt olarak 141 m2 alanındadır. Asansörü mevcut değildir. Tam hisse ile borçluya aittir. Mesken ön, yan ve arka bahçeye cephelidir. İki balkon, salon, üç oda, antre, hol, mutfak, WC- Tuvalet, WC-Banyodan ibarettir. Salon ve oda zeminleri laminant parke, diğer zeminler ve ıslak hacimler seramik döşelidir. Duvarlar alçı sıva, saten boyadır. Salon tavanı kartonpiyerlidir. Giriş kapısı hazır çelik, iç kapılar Amerikan panel, ön ve arka bahçe taraf pencereleri pvc kepenklidir. Mutfakta mermer bango, hazır dolap, WC-Banyoda klozet, lavabo, küvet, WC-Tuvalette klozet, lavabo bulunmaktadır. Elektriği, suyu, doğalgazı mevcuttur.Mevcut hali ve konumu ile, çevresindeki emsal taşınmazların alım satım değerleriyle kıyaslandığında, günümüz ekonomik koşullarında; meskenin değerinin Üçmilyon Türk Lirası (3.000.000,00 TL.) edeceği kanaatine varılmıştır. Taşıınmazda 1945 d.luüçüncü şahsın intifa hakkı mevcut olup, Vergi Usul Kanunu'nun 296/3 maddesine göre 70 yaş üzeri İntifa Hakkı değeri 1/10, Çıplak Mülkiyet değeri9/10 nispetindedir.İntifa Hakkı değeri Üçyüzbin Türk Lirası (300.000,00 TL.), Borçluya ait Çıplak Mülkiyet değeri İkimilyonyediyüzbin Türk Lirası (2.700.000,00 TL.) olduğu bilirkişi marifetiyle tespit olunmuştur.
Taşınmazın imar durumu: İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin Geçici 2. Maddesine göre 5 metre ön bahçe mesafeli, 3 metre yan bahçe mesafeli, 7.90 metre arka bahçe mesafeli, blok nizam 5 kat gabarili konut adasına isabet ettiği ve Söz konusu parselde İzmir ili, Karşıyaka ilçesi, mevcut plandaki durumu korunacak alanlara (K) ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarına (Bu alanlarda hazırlanacak zemin ve temel etüt raporları kapsamında yapılması planlanan sondaj vb. arazi araştırmaları ile ihtiyaç duyulan zemin iyileştirmesi proje uygulamalarının ilgili belediyesince yerinde denetimi yapılmak/yaptırılmak suretiyle, yapıldığına dair tutanak altına alınması zorunludur. Bu tutanak düzenlenmeden ruhsata yönelik iş ve işlemler yürütülemez.) uyulacağı belirtilmiş olup, 7 nolu bağımsız bölümün İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğine göre brüt alanının 140 m2, net alanının 105,65 m2 olduğu bildirilmiştir.
Adresi : İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Bostanlı Mahallesi, 1783 Sokak No:31, Kat:3, Daire No:7 Karşıyaka
Kıymeti : 2.700.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2024 - 11:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2024 - 11:07
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 08/08/2024 - 11:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/08/2024 - 11:07
24/05/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: Haber merkezi