Muğla’da Bodrum Kent Konseyi Su Çalışma Grubu’nun, ilçede sık sık patlayan DSİ isale hatları ile ilgili "Görevi kötüye kullanma" ve "Görevi ihmal" gerekçeleri ile yaptıkları suç duyurusu sonrasında Aydın Valiliği tarafından ilgili DSİ kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verildi.
Bodrum Kent Konseyi Su Çalışma Grubu üyeleri, sürekli patlayan su isale hatları ile ilgili DSİ yetkilileri hakkında geçtiğimiz yıl eylül ayında, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na, DSİ Aydın Bölge Müdürlüğü’nde görevini ihmal ve ihlal edenler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Aydın Valiliği tarafından ilgililer hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan grup üyesi Gürol İnan, "Soruşturma iznine göre; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 'Görevlilerin Ceza sorumluluğu' başlıklı 28. maddesi doğrultusunda, bu işin yapımında harcanan ciddi miktardaki kamu kaynağına rağmen hedeflenen kamusal faydanın tam olarak elde edilememesinden müteselsilen sorumlu oldukları anlaşıldığından, Kesin Kabul Komisyonu Başkanı, Kesin Kabul Komisyonu Üyeleri, Yapı Denetim Amirleri, Yapı Denetim Görevlileri, Yapı Denetim Görevlisi Yardımcıları ve Tespit Komisyonu Üyesi olmak üzere 17 kişi hakkında, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 6. Maddesi hükmü uyarınca soruşturma başlatıldı" dedi.