Cengiz Aldemir/ANKARA

Kentleşme, nüfus artışı, yeni tarım alanları açılması, büyüyen sanayileşmenin su tüketimini artırırken, iklim değişikliğine bağlı yağış rejiminin değişmesi, kuraklık ve çevre sorunlarının su kaynaklarını olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, günümüzün en önemli ve stratejik kaynağı haline gelen suya erişimin her geçen yıl zorlaştığı uyarısında bulundu.

TÜRKİYE SU KITLIĞI ÇEKEN ÜLKELERDEN 

Kişi başına düşen yıllık su miktarının 1.593 m3 olan Türkiye'nin su kıtlığı çeken ülkeler kategorisinde yer aldığını belirten CHP'li Arslan, nüfus artışıyla 2030'a kadar 1.120 m3 'e düşebileceği, su kaynaklarındaki kirlenme, yer altı sularındaki azalmanın  ülkeyi su ve gıda güvencesi konularında büyük bir tehditle karşı karşıya bırakacağını söyledi.

2,1 MİLYAR İNSAN GÜVENİLİR SU BULAMIYOR

UNICEF'in, yaklaşık 2,1 milyar insanın güvenilir kullanma suyu bulamadığını ve 2040 yılına kadar 600 milyon çocuğun ölüm ya da hastalık riskiyle karşı karşıya kalacağı tespitine dikkat çeken CHP'li Arslan, Tatlı su kaynaklarının yerküredeki suyun sadece yüzde 2.5'lik kısmını oluşturduğunu, Tüketilen suyun yüzde 70'i tarım, yüzde 19 sanayi, yüzde 2 evsel amaçlı kullanıldığı verileri paylaştı.

TÜRKİYE TARIMSAL SU RİSKİ OLAN ÜLKELERDEN

Türkiye'de tarım sektöründe kullanılan su payının yüzde 72 dolayında olduğunu, 2050 yılında bu yüzyılın başına göre dünyada gıda, su ve enerji ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 50 oranında artacağı bilgisini aktaran CHP'li Arslan, sürdürülebilir politikaların önemine  vurgu yaptı. OECD'nin gelecekte tarımsal sulamada risk yaşayacak  ülkeler arasında Türkiye'nin, orta-yüksek risk gubunda yer aldığını belirten CHP'li Arslan, "Su kaynaklarının korunması ve devamlılığı açısından risk altında olan en stratejik doğal kaynaklarımızdan biride yeraltı sularıdır. Ülkemizin en stratejik su kaynağı olan yer altı sularında aşın, çekim ve buna bağlı tehditler devam etmektedir" uyarısında bulundu.

YERALTI SULARI DENETLENMİYOR

Türkiye'nin yeraltı sularının yüzde 72'sini sulama amacıyla kullandığını ifade eden CHP'li Arslan, "Bir yeraltı suyu kaynağının sürdürülebilir şekilde kullanılması, kaynağın beslenme kapasitesi ile ilgilidir. DSİ tarafından yapılan açıklamaya göre 2019 yılı sonu itibarıyla 38 bin 71 içmekullanma, 17 bin 904 sanayi, 313 bin 79 sulama maksatlı kuyular olmak üzere, toplam 369 bin 54 belgeli kuyu bulunmaktadır. Ayrıca çoğu Konya Kapalı Havzasında olmak üzere ülke genelinde sayısı yüzbinleri bulan ruhsatsız kuyular da mevcuttur. Ancak yeraltı suyu havzalarında beslenim ve çekim miktarları için yeterli denetim ve kontrol yapılmamaktadır. Bu durumda aşın çekim ve yetersiz beslenim sonucunda YAS su seviyeleri hızla düşmekte ve su kalitesi de bozulmaktadır" diye konuştu.

KONU ARAŞTIRILMALI 

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün 2019 yılı, Küçük Menderes Nehir Havzası Yönetim Planı'na göre, toplam yeraltı su besleniminin 716,5 milyon m3 iken, toplam fiili çekimin 1 milyar 145 milyon 500 bin m3'e yükseldiği bilgisini aktaran Arslan, "İklim değişikliğinden en çok etkilenen kaynaklan arasında yer alan yeraltı sularının ülkemiz açısından taşıdığı önem ve sorunların büyüklüğü dikkate alınarak bu konuda bir araştırma komisyonu kurulması yerinde olacaktır."