İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, İzmir'de ulaşımın tarihi ile ilgili bilgilendirmeler yapmaya devam ediyor. Bu kez ise İzmir'de otomobilin tarihi hakkında bilgi verildi.

İzmir'de otomobilin tarihi


İzmir, otomobil ile II. Meşrutiyet Dönemi'nde tanıştı. Kent içinde özellikle Levantenler tarafından kullanılan bu yeni taşıta İzmirliler "atsız araba" da diyorlardı.

1914 yılında kentte ikisi umuma ait olmak üzere toplam yedi otomobil bulunuyordu.

Cumhuriyet Dönemi'nde İzmir'de otomobil sayısı ve bu araçlara karşı duyulan ilgi arttı. "Atsız arabalar", kentin her köşesinde kendilerini göstererek günlük hayatın bir parçası haline geldi.

1920'li yıllardan itibaren otomobiller, törenler, festivaller ve resmi geçitlerin aktörlerinden biri oldu. Otomobil sayısının artmasına paralel olarak tamirci, yedek parçacı, lastikçi gibi yeni iş alanları ortaya çıktı.

1930'lardan itibaren özel araçlar, "kaptıkaçtı" olarak bilinen ticari araçlar olarak da kullanılmaya başlandı.

Özlem ÇİMEN DURMAZ

Editör/İzmir haberleri