Cengiz Aldemir/ ANKARA - Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Kanunu'nda değişiklik yapılması için kanun teklifi veren Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, teklif ile muhtarların yerel karar alma süreçlerine katılımının artırılması, şehir içindeki toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz yararlanması, hususi damgalı pasaport verilmesi, muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerinin mali haklarının iyileştirilmesi ile belediyelerin, mahallenin ihtiyaçlarını karşılamak için kaynak ayırmasının amaçlandığını belirtti.

MUHTARLAR EKONOMİK SIKINTI YAŞIYOR

Başta köy muhtarlıkları olmak üzere birçok muhtarın ekonomik sıkıntı yaşadığını, muhtarların yetki alanına giren konularla ile ilgili masraflarını kendi maaşlarından karşılayarak görevlerini yerine getirmeye çalıştığını anımsatan Çelebi, "Birçok muhtarımız da sadece aldıkları muhtar maaşı ile geçinerek, sosyal güvenlik primlerini de bu maaştan karşılamaya çalışmaktadır.

Gerekli teknolojik altyapının olması bir yana derme çatma binalarda vatandaşa hizmet veren muhtarlarımız yine de işlerini özveri ile yapmakta, devletin vatandaşa dokunan sıcak eli olmaya devam etmektedir" dedi.

HİZMET ŞEKLİ ASLİ GÖREV OLARAK DEĞİŞTİRİLMELİ

Belediye Kanununun 9. Maddesinde ''Belediye, mahallenin ve muhtarlığın ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü için bütçe imkânları ölçüsünde gerekli ayni yardım ve desteği sağlar; kararlarında mahallelinin ortak isteklerini göz önünde bulundurur ve hizmetlerin mahallenin ihtiyaçlarına uygun biçimde yürütülmesini sağlamaya çalışır." denildiğini belirten Çelebi, Söz konusu madde ye, "Belediyelerin Belediye Meclisi kararıyla muhtarlıklara her yıl bütçeden pay ayırmak için, bu pay doğrultusunda muhtarlıklara hizmetin şeklini Belediye inisiyatifinden çıkararak asli görev kabul eder" şeklinde bir zorundalık katılması gerektiğini vurguladı.

TEKLİFİN AMACI

Kanun teklifi ile köy ve mahalle muhtarlarının yararlanacağı alanları sıralayan Çelebi, şu bilgileri paylaştı: "Demir ve denizyolları, şehir içi hatlarından, belediyeler ve belediyelere bağlı şirket, birlik, müessese ve işletmelere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanmaları amaçlanmıştır. Yerel yönetimde kamu hizmeti gördüğü tartışmasız bir gerçek olan, seçimle iş başına gelen köy ve mahalle muhtarlarının da hususi pasaport almasının önü açılmalıdır. Teklif ile muhtarlarımızın bu haktan yararlanabilmesi, "bir dönem veya daha fazla görev yapma” koşulu getirilerek kıdeme önem vurgulanmıştır. Demokratik sistemde seçimle işbaşına gelen muhtarlarımız kamu adına vatandaşın sorunları ile doğrudan muhatap konumundadır. Teklif ile muhtarların bulundukları ilçelerin belediye meclislerinde kendi bölgeleri ile ilgili bir karar alırken fikirlerinin alınması amaçlanmıştır. Teklif ile ihtiyar heyetlerine de muhtar ödeneklerinin üçte biri oranında ödeme yapılması ayrıca emekli aylığı almaları halinde ihtiyar heyeti üyeliği ödeneğinin kesilmemesi amaçlanmıştır."