Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası İzmir Şube Başkanlığı yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, bazı işçilerin Toplu İş Sözleşmesinden mahrum bırakıldığı iddialarına yanıt verildi.

Açıklama şöyle:


Son dönemde Basında ve Kamuoyunda Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası ile Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesinden faydalanma hususunda DİSK e bağlı Dev Sağlık İş Sendikası üyesi bir grup işçinin sendikamız tarafından Toplu İş Sözleşmeden mahrum bırakıldığı iftirasında bulunulmuştur.

Bizler Sendikal anlayış olarak işçi sınıfının birlik mücadele ve dayanışma açısından işçileri ve emekçileri birleştiren bir mücadele çizgisinde olmaya gayret gösterirken dev sağlık iş sendikası , toplu iş sözleşmesi süreçte eylemliklerimize katılmayın çağrısı yaparak işçilerin
birliğini bölmeye amaçlayan açık tutum sergilemiştir.

Mevcut TİS süreci öncesi disk in ve hak iş in bazı hastane yöneticilerini arkasına alarak işçileri bölme gücü kırma girişimleri işçi arkadaşlarımızın sendikamızın arkasında kararlı bir şekilde durması ile bu saldırıları geri püskürtmüş , yaptığımız eylemler sonucunda üyelerimizin ekonomik ve sosyal yeni kazanımlar sağlamasına vesile olmuştur.

Kamu oyunda son dönem DİSK Başkanının ve hastanede bir kamu sendikasının temsilcilerinin gerek 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 39.maddesi ve Anayasa Mahkemesinin 3 MART 2021 Tarihli ilgili içtihat kararlarını göz ardı ederek” üye yapalımda nasıl olursa olsun” anlayışı bir kısım işçi arkadaşımızın TİS den doğan haklardan faydalanamamasına sebebiyet vermişlerdir.

Disk yönetimi bilmiyor muydu tis sürecinde ki üyelikler ile bir mağduriyet oluşacağını gayet de net biliyorlardı bunu bile bile sırf üye yapmak için üyelerine mağduriyeti bilerek yaşattılar.

İşçilerin çok uzun süre bedel ödeyerek kazanımlar sağladığı sonrasında Anayasadan ve Uluslararası sözleşmelerden doğan örgütlenme ve Sendika seçme hakkı vaz geçilmez haklardır. Hiç düşünmeden sorumsuzca hareket eden sendika şimdi kalkmış hastane yönetimini ve yetkili sendikayı suçlamaktadır.

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası İzmir Şube olarak da DEÜ Hastanesinde taşeron mücadele sürecinden başlayarak, birçok bedel ödeyerek işçi sınıfının bilincini artıran, mücadele etmeden ve birleşmeden hak alamayacağı bilincini kendimize görev bilen sendika anlayışı savunmaya devam edeceğiz."