TMMOB Mimarlar Odası ile Şehir Plancıları Odası’nın İzmir şubeleri, Buca ilçesi Tınaztepe Mahallesi’nde yer alan taşınmaza verilen yapı ruhsatı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Söz konusu taşınmazın Maliye Bakanlığı tarafından özelleştirilmesinin ardından mevzuata aykırı yapı ruhsatı düzenlendiği belirtilen açıklama şöyle:

“İzmir İli, Buca İlçesi, Adatepe Mahallesi 624 ada 10 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde ‘Yençok:15 Kat’ olacak şekilde inşaat izni oluşmasını sağlayan yapı ruhsatı, yasal dayanaktan yoksun bir şekilde düzenlenmiş olup açıkça yürürlükteki plan notlarına, mevzuata ve usule aykırılık taşımaktadır. Bu kapsamda; devam eden inşaat faaliyetleri derhal durdurulmalı ve söz konusu yasal dayanaktan yoksun ruhsat ileride telafisi mümkün olmayan ve hukuken geri dönülmesi imkansız sonuçlara sebebiyet vereceğinden ivedilikle iptal edilmelidir. İdarelerin hukuka aykırılığını tespit etmiş oldukları işlemler için geri alma veya kaldırma yolunu işletmelerinin hukuken mümkün olduğunu hatırlatır ve ruhsatın iptal edilmemesi durumunda TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi olarak konu ile ilgili hukuki yollara başvurulacağını bildiririz."

Kaynak: ANKA