Öykü Arin ve tüm lösemili çocuklara umut olmak, kök hücre bağışı konusunda farkındalığı arttırmak için Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi ve İzmir Tabip Odası basın toplantısı düzenledi. 

Tüm Bel- Sen 1 No'lu Şube Başkanı Çağdaş Yazıcı ile Eylem Yazıcı'nın kızları Öykü Arin'e nadir görülen Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konulduktan sonra başlatılan kampanya sürüyor. Konuya ilişkin SES ve İzmir Tabip Odası da basın açıklaması düzenleyerek kök hücre bağışı konusunda farkındalığı arttırmayı amaçlıyor. 

İzmir Tabip Odası'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamayı İzmir Tabip Odası Şube Başkanı Prof.Dr. Funda Barlık Obuz okudu. Obuz, kök hücre ile ilgili bilgilendirme yaparak, "Kök hücre tedavisi uygulanan hastalıklar: Lösemiler, lenfomalar, çeşitli organ kanserleri, kemik iliğinin yetersiz çalıştığı veya çalışmadığı durumlar, kalıtsal anemiler, immün yetersizlikler, kalıtsal metabolik hastalıklardır" dedi.

'KÖK HÜCRE BAĞIŞÇISI OLMAYA DAVET EDİYORUZ'

Bağışçı olmak isteyen kişilerin 18-50 yaş aralığında olması ve Hepatit B, Hepatit C ve Sifiliz hastalığı geçirmemiş olan, kronik hastalığı bulunmayan, kanser, HIV (AIDS) tanısı almamış olan kişilerin olması gerektiğini belirten Obuz, "Bağışçı ve hastanın kişisel bilgilerinin saklanması yasalar gereğidir. Bağışçıya hastayla ilgili sadece, hastanın yaşı, cinsiyeti ve hastalığı hakkında bilgi verilirken, hastaya ise sadece bağışçının yaşı ve cinsiyeti söylenir" diye konuştu.

Dünyanın her yerinde kök hücreye gereksinim duyan hasta sayısının oldukça fazla olduğunu belirten Obuz, "Bizler İzmir Tabip Odası ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri İzmir Şubesi olarak, Öykü Arin’e ve tüm lösemili çocuklara umut olmak için uygun olan herkesi kök hücre bağışçısı olmaya davet ediyoruz" dedi.

'EKONOMİK OLANAKLAR ARTTIRILMALI'

SES Izmır Şube Eş Genel Başkanı Fatih Sürenkök ise, 2 bine yakın hastanın kök hücre bağışı beklediğini hatırlatarak "Bu konuda toplum duyarlı olmalı. Ayrıca ülke genelinde 1 yıl içinde 80 bin bağışçının tetkiki yapılıyor. Bu sayının 800 binlere çıkması gerekiyor. Sağlık Bakanlığına çağrımız ekonomik olanaklarını arttırması" dedi.

Tabip Odası Merkez Konsey Üyesi Mübeccel İlhan ise, "Öykü Arin'in hayatta kalma çabası çok önemli ve Öykü gibi tüm çocuklarımız için önemli. Bu hepimizin toplumsal sorumluluğudur. Talebimiz devletin kaynaklarını öncelikle toplum sağlığı için kullanması" diye konuştu.

SES İzmir Şube Eş Başkanı Hülya Baran Ulaşoğlu da 'Nadir görünen bir hastalık ama hepimizin başına gelebilirdi. Duyarlı olalım ve unutmayalım bir tüp kanla her şey değişebilir" dedi.

Öte yandan Karşıyaka'da Eğitim Sen ve CHP çağrısı ile Karşıyaka Belediye önünde Öykü Arin için toplu kan verme işlemi yapıldı.

EVRENSEL