Cengiz Aldemir/ANKARA- Dünyada ve Türkiye'de iki yıla yakın süredir yaşanan Koronavirüs tehdidiyle en çok yüz yüze gelmiş olanların sağlık çalışanları olduğunu vurgulayan CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, "Dünya nüfusunun yüzde 3'ünü oluşturan sağlık çalışanlarının, 2021 başı itibariyle dünyadaki tüm Kovid19 enfeksiyon vakalarının yüzde 14'ünü oluşturduğu Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri ışığında ortaya konmuştur" tespitini paylaştı.

PANDEMİ EN ÇOK SAĞLIKÇILARI ETKİLEDİ

Konuyu meclis gündemine taşıyan CHP'li Serter, "Türkiye'de de, dünyada olduğu gibi pandemi süreci en çok sağlık çalışanlarını etkiledi. Koronavirüs tehdidiyle en çok yüz yüze kalmış olan sağlık çalışanları dünya çapında oluşan koronavirüs vakalarının yüzde 14ünü oluşturdu. Türkiye'de ise Mayıs 2021 sonu itibariyle 403 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği bilgisi Türk Tabipler Birliği tarafından kamuoyu ile paylaşıldı" dedi.

PİYASALAŞTIRILAN SAĞLIK SİSTEMİ

Türk Tabipleri Birliği'nin Haziran 2021 'de yayınlanan 'Türkiye'de Sağlık Çalışanları Ölümlerini Anlattı" başlığını taşıyan rapora göre, Covid-19'a bağlı ölümlerin yüzde 36'sının hekimlerde, yüzde 6'sının hemşire ve ebelerde görüldüğü bilgisinin yer aldığını belirten Serter,  "Bütün bu bilgilerin yanında, pandeminin 19 aylık sürecinin sonunda hala günde en az 200 kişinin hayatını kaybettiği ve 30 binin üzerinde vaka sayısı olan Türkiye'de sağlık sisteminin yaşadığı zorlukların arttığı hem raporlarla hem de haberlerle gündeme gelmektedir. Nitekim, Türk Tabipleri Birliği, yine Ekim 2021 itibariyle kamu hastanelerinde hekimlerin istifa ettiklerini, yurttaşların randevu alamadıklarını ve piyasalaştırılan sağlık sistemi içinde sağlık emekçilerinin giderek yorulduğunu belirtmiştir. Bütün bunların yanı sıra, hastane yöneticilerinin, doktorlara uyguladıkları "5 dakikada muayene” baskısının da doktorlar için zorlayıcı olduğu kamuoyu ile paylaşılmıştır" hatırlatmasında bulundu.

8 BİNİN ÜSTÜNDE DOKTOR İSTİFA ETTİ

Türk Tabipleri Birliği'nin 1 Ocak 2020 itibariyle kamuda çalışan hekim sayısının 135 binken, geçen 18 aylık süreçte 8 binin üzerinde hekimin istifa ettiğini, bu durumun Merkezi Hekim Randevu sistemini etkilediğini, vatandaşların büyükşehirlerdeki hastanelerde belirli branşlardan randevu bulamadığını bilgisini  kamuoyuna yansıdığını anımsatan CHP'li Serter, "Öte yandan, pandemi salgınının başladığı 2020'de bu 931 hekimin ülkeden ayrıldıkları ve kariyerlerine yurt dışında devam ettikleri de yine TTB tarafından paylaşılmıştır.

Yine Ekim 2021 başında İzmir Tabip Odası, "acil servis hekimlerinin sorunlarına çözüm bulunmalı" diye seslendi. İzmir Tabip Odası, acil servis hekimleriyle yaptıkları anket çalışmasından söz ederek, bu çalışmada acil servis hekimlerin yüzde 80'inin emeklerinin karşılığını alamadıklarını belirttiklerini söylemiştir" ifadelerini kullandı.

KONU ARAŞTIRILSIN

Meslek odalarının, Türkiye'de pandemiyle beraber sağlık çalışanlarının yükünün arttığı, çalışma koşullarının kötüleştiğini raporlarla ortaya koyduğunu kaydeden CHP'li Serter, pandeminin 19 aylık sürecinin geride kaldığını, sağlık çalışanlarının sorunlarının ele alınması ve hayat şartlarının düzeltmesi için konunun araştırılmasını istedi.