İzmir Gaziemir’deki Ege Serbest Bölge’de faaliyet gösteren ABD şirketi Gates Endüstriyel Metal Kauçuk Sanayi ve Ticaret AŞ’de (GATES), DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye işçiler, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanmaması üzerine 8 Mart’ta greve çıktı. Şirketin üç fabrikasında toplam 350 işçinin başlattığı grev bugün itibarıyla 6’ncı gününe girerken, sendika “GATES işvereninin grevin ertelenmesi için Çalışma Bakanlığı’na başvuruda bulunduğunu” duyurdu.

Sendikanın Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İşverene düşen görev, grev erteletme/yasaklama çabası yerine işçilerin sözlerine kulak kabartmak, işçilerin açlık ve yoksulluk sınırı altında çalışmasına ve yaşamasına son verecek bir zammı vermektir. Grev yasaklarından hiç kimse medet ummamalıdır. Sendikamızın şanlı tarihi, grev yasaklarını çöpe göndermenin örnekleriyle doludur. Grev yasakları, sendikal örgütlenme hakkına açık bir müdahaledir” dendi.

6356 sayılı ‘Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’na göre, ‘bir grev veya lokavtın genel sağlığı veya milli güvenliği bozucu nitelikte ise’ ertelenebildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Grev erteleme başvurusunun yapıldığı bu işyeri, otomotiv yan sanayisi için üretim yapıyor ve gergi rulmanı üretiyor. Üretilen bu mallar da ihraç ediliyor. Dolayısıyla yurt içi üretimle de ilgisi olmayan ve otomotiv yan sanayi için üretim yapan bir işyerinin ülkenin milli güvenliğini bozması abesle iştigaldir. Çalışma
Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığının böylesi bir yanılsama içine girmeyeceğini, grevimizi yasaklama girişimde bulunmayacağını düşünüyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Hukuksuz yasakları tanımıyoruz

Açıklamada, Birleşik Metal-İş’in son yıllarda “grev ertelemesi” adı altında yasaklanan grevleri hatırlatıldı.

• 2015 yılında MESS Grup TİS sözleşmesi kapsamında 38 işletmede,
• 2017 yılında Bursa’da bulunan Asil Çelik işyerinde,
• 2017 yılında enerji sektöründe bulunan 4 işletmede,
• 2018 yılında MESS Grup TİS sözleşmesi kapsamında Birleşik Metal-İş ile birlikte 3 sendikanın
örgütlü olduğu 179 işletmede,
• 2022 yılında Kocaeli’nde bulunan Bekaert işyerinde,
• Ve son olarak 2023 yılında Gebze/Kocaeli’nde bulunan Green Transfo Energy işyerinde Birleşik Metal-İş üyesi işçilerin grevleri yasaklanmıştı.

Bu grev yasaklamalarının yasalara, Anayasa’ya ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 87 sayılı Sözleşmesi’ne açıkça aykırı olduğuna vurgu yapılan açıklamada, sendikanın birçok işyerinde bu hukuksuz yasakları tanımadığına ve üyelerinin grev hakkına sahip çıktığına dikkat çekildi ve “Çeşitli işyerlerinde Anayasa’dan doğan ve hukuksuz biçimde yasaklanan grev hakkımıza sahip çıktık ve grevlerimizi fiilen yaptık. Örneğin, 2022 yılında grevi yasaklanan Bekaert işyerinde 18 gün fiilen grev yaptık. 2016 yılında Elektromekanik İşverenler Sendikası (EMİS) ile yaptığımız grup toplu iş sözleşmesi sürecinde de grevimizin ertelemesine karşı devam ettirdiğimiz grevin 3’üncü gününde sözleşme imzalandı. Geçen yıl da Gebze/Kocaeli’nde bulunan Green Transfo Energy işyerinde 1 gün fiilen grev yaptık ve aynı günün akşamında sözleşmemiz anlaşma ile sonuçlandı. Ayrıca, 2015 yılında MESS Grup TİS Sözleşmesi kapsamında 38 işletme için yapılan grev ertelemesi için Anayasa Mahkemesine yaptığımız başvuru sendikamız lehine sonuçlandı ve mahkeme hükümete 50 bin TL para cezası verdi.” ifadeleri kullanıldı.

İktidara ve işverene uyarı

Birleşik Metal-İş Sendikası, yaptığı açıklamada GATES işverenini ve siyasi iktidarı “işçilerin temel haklarına saygı duymaları” için uyardı, grevi her şartta sürdüreceğini duyurdu ve: “İşçilerin anayasal ve yasal haklarını kullanmalarına engel çıkarmayın. Grevlerimizi yasaklamayın. İşçilerin grev ve toplu sözleşmelerle elde edecekleri hakları patronlara peşkeş çekmeye kalkmayın. İşçilerin temel haklarına saygı gösterin. Çözüm grev yasaklarıyla değil, işçilerin haklı taleplerini karşılamakla olur. GATES işçilerinin hakkını alacağımız toplu sözleşmeyi imzalayana kadar grevimizi her şart ve koşulda sürdüreceğiz.” dedi.

Editör: Tuğkan Üsküp