Bayraklı’yı beraber yönetme çağrısında bulunan Serdar Sandal projelerini kamu emekçilerine ve İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel’e aktardı. Sendika temsilcileriyle yıllardır demokrasi mücadelesi verdiğini hatırlatan Sandal, emekçiden, alın terinden yana olan her mücadelenin yanında olacağını; ezilen ve sömürülen tek bir vatandaşın Bayraklı sınırları içinde kalmayacağının sözünü verdi.

Emekten, demokrasiden, barıştan yana huzurlu bir kent yaratmak için yıllardır yaptığı çalışmaların detaylı bilgisini sunan Serdar Sandal; kent sorunlarını tartışarak, ihtiyaçların yerinde tespitiyle, şeffaf bütçe anlayışıyla Bayraklı’yı yöneteceğini belirtti. Yerel yönetimlerde politik katılım ve Bayraklı’da kentlilik bilincinin oluşturulması gerektiğinin önemle altını çizen Serdar Sandal şu ifadelerde bulundu: “Ülkenin yönetim sisteminin bütünlüğü içinde bölgesel düzeydeki en önemli bilinç yerel yönetimler tarafından oluşturulmaktadır. Bu bilincin oluşması noktasında Bayraklı’da çok önemli işlere imza atacağız. Çalışma yaşamının demokratikleştiği, sivil bir toplumun inşa edildiği, kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında duran, özgürlükçü bir çalışma programıyla neo-liberal politikaların hızla terkedildiği, halkçı, cinsiyet ayrımcılığını ortadan kaldıran demokratik bir değişimle Bayraklı’da bir değişim rüzgârı başlatacağız. Halkla buluşan örgütlü bir mücadelenin ışığını ülkenin dört bir yanına yayacağız.” dedi. 

"BAYRAKLI’DA SİVİL İRADEYİ ETKİN KILACAĞIM”

Seçim çalışmaları kapsamında bir sonraki durağı İzmir Barosu olan Serdar Sandal, baro başkanı Özkan Yücel’le bir araya gelerek Bayraklı’da demokrasi ve hukuk temelinde oluşacak yeni yerel yönetim anlayışının ilkeleriniortaya koydu. Sandal, “Yerel yönetimler halkın ve çıkarlarının savunulmasında önemli bir ölçektir. Bu açıdan yerel yönetimlerin toplum yaşantısındaki yeri ve önemi gün geçtikçe artmaktadır. Ulusal iktisadi refahın yükseltilmesi, kentlerin gelişip hizmetlerin yerinden, etkin, kaliteli, sosyal adalet ilkesiyle yönetilebilmesi yerel yönetimleri çok önemli kılmaktadır. Yurttaşa yakın bir yönetim ve halkın çıkarlarının savunulması noktasında yargı ve yerel yönetim ilişkisi çok büyük önem arz etmektedir. Özgürlükçü, çoğulcu, sivil, demokratik toplumun yapısal kurumlarından olan İzmir BarosuBayraklı’da etkin ve birleştirici bir güç olacaktır. İzmir Adalet Sarayı’nın da Bayraklı sınırları içerisinde kalması cumhuriyetin temel değerleri ışığında hukuksal bilincin topluma yerleşmesi sorumluluğunu üzerimizde daha fazla hissetmemizi sağlamaktadır. Bu yüzden Bayraklı’nın yönetiminde doğal bir kurum olarak demokratik ve güçlü bir şekilde varlığını hissedeceğimiz yargı mensuplarını kent yönetimine dâhil etmek oldukça elzemdir.” ifadelerini kullanan Sandal, yeni kent vizyonunda adalet ve yargı sisteminin çok önemli olduğunu belirtti.

Baro Başkanı Özkan Yücel de aday adayına nazik ziyaretlerinden çok memnun kaldığını belirtip teşekkürlerini sunarak seçim çalışmalarında başarılar diledi.