Cengiz Aldemir /ANKARA - Romanların yaşadığı sıkıntıları dile getiren CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan, 2021 yılına ilişkin son Türkiye İlerleme Raporu’nda AKP iktidarında Türkiye’nin Roman vatandaşlara yönelik tutumunun değişmediğini Roman hakları, eğitimi, istihdamı, entegrasyonu, ayrımcılık vb. konularda bir adım ileriye gidilmediği eleştirisinde bulundu.

HER ZAMAN AYRIMCILIK YAPILIYOR

Purçu yaptığı açıklamada, Romanların yıllardır uğradığı ayrımcılığın, 2021 yılında da azalmadığını, kayıt dışı istihdama mahkûm edildiklerini vurgulayarak, " Romanlar, günlük kazançlı güvensiz işlerde çalışmak zorunda kalmışlardır. AKP, bu konuda herhangi bir politika izlememiş, Romanların Kayıtlı İstihdama Erişimi konusunda herhangi bir adım atmamıştır. Romanlardan oluşan hanelerin çoğu, derin yoksullukla mücadele etmekte ve temel ihtiyaçlara erişememektedir. Sosyal politika alanında da Romanlara yönelik olarak spesifik bir çalışma olmadığı, AB’nin raporuna da yansımıştır” dedi.

ROMANLARA HER DÖNEM DEZAVANTAJLI KESİM

Pandeminin, Romanlara her yönüyle dezavantajlı bir süreç yaşattığını, çocukların eğitime erişiminin mümkün olmadığını, kadınlarının Türkiye’deki diğer kadınlar gibi haklarına erişemediğini, nefret söylemini, romanlara dair diğer sorunlar gibi devam ettiğini vurgulayan CHP'li Purçu, AB İlerleme Raporu’nda Romanlara ilişkin yapılan tespitleri başlıklar altında dile getirerek," Romanlar, hedeflenen politika önlemlerinin yokluğunda kayıtlı işlerden büyük ölçüde dışlanmış durumdadır. Kayıtlı istihdamdan büyük ölçüde dışlanmıştır. Romanları hedef alan sektörel stratejiler bulunmamaktadır. Çoğu Roman sabit gelire sahip olmadığı için Roman vatandaşların istihdam ve yaşam koşulları raporlama döneminde ciddi şekilde kötüleşmiştir. Türkiye’nin 2021’de sona erecek olan Ulusal Roman Stratejisi, şu ana kadar sınırlı sonuçlar vermiştir. Yeni bir ulusal strateji henüz kabul edilmemiştir. Strateji uygulamasının izlenmesini ve değerlendirilmesini güçlendirmek için, Roman topluluğu ve bağımsız sivil toplum sistematik ve şeffaf bir şekilde dahil edilmemiştir.

COVID-19 pandemisi nedeniyle uzaktan eğitime geçiş, yoksulluk çeken birçok hanenin internete veya uygun cihazlara erişiminin olmaması nedeniyle Roman çocuk ve gençlerin eğitime katılımını olumsuz etkilemiştir. Roman çocuklara sahte zihinsel engelli veya öğrenme güçlüğü teşhisi konarak istismar iddiaları devam etmiştir" sözleriyle tepki gösterdi.

ROMANLARIN BARINMA HAKLARI İHLAL EDİLİYOR

Romanların barınma sorununun göz ardı edildiğini, kentsel dönüşüm projesinin yaşadıkları bölgeleri kapsadığını, yapılarının verilmediğini için sağlıksız yerlere göç etmek zorunda kaldıklarını belirten Purçu, şöyle konuştu: "Romanların yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki sosyo-ekonomik durumu izlemek için ayrıştırılmış verileri artırmaya ihtiyaç vardır. Romanlara yönelik birkaç nefret söylemi iddiası vakası rapor edilmiş ve STK’lar tarafından mahkemelere taşınmıştır.

Ombudsman ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Romanların entegrasyonu konusunda bir çalışma yapmamıştır. Romanların hakları konusunda kamuoyunu bilinçlendirme kampanyası yürütülmemiştir.

Ulusal Roman Stratejisinde cinsiyete duyarlı bir yaklaşım eksiktir. Türkiye’nin ayrıca Romanların ve diğer hassas grupların COVID-19 sonrası kurtarma önlemlerine sürdürülebilir şekilde dahil edilmesinin sağlaması gerekmektedir.

Türkiye’nin istihdam ve sosyal politikada ayrımcılık yapmama konusunda entegre bir stratejisi veya eylem planı bulunmamaktadır ve bu alanda herhangi bir veri bulunmamaktadır."