Cengiz Aldemir/ANKARA - Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan torba yasanın 13'üncü maddesi üzerine  konuşan CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, "Teklifin 13'üncü maddesi 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 211'inci maddesinde yapılacak bir değişiklikle, hiç ödenmemesi gerektiği hâlde alınan vergilerin geri ödenmesi, bir de tahakkuk ettirilmemesi gereken vergilerin tahakkukunun ortadan kaldırılması ve bununla birlikte, ne zaman, ne şekilde yapılacağının usul ve esaslarının belirlenmesi açısından yapılmış bir kanundur" dedi.

HAYALİ İHRACAT BENZERİ DÜZENLEME

İktidarın ticaret politikaları önlemleri kapsamında gözetim tebliğinden kaynaklanan sorunları ortadan kaldırmak için kanun düzenlemesine gittiğini söyleyen Polat, "Bir eşya eğer bu önlemler çerçevesinde gözetim tebliğine tabi ise Ticaret Bakanlığına başvurursunuz belgelerinizle birlikte, gider gözetim belgesi alırsınız. Bugün, eğer gözetim tebliğine tabi bir eşyayı ithal etmek istiyorsanız, Ticaret Bakanlığına başvurmanız dolayısıyla hiçbir şekilde belge almanız söz konusu değil, yüzde 99'un üzerinde reddedilir. Peki, ithalat yapamaz mısınız? Yaparsınız. Nasıl yaparsınız? Gözetim tebliğinde karşısında bulunan rakamı CIF kıymetine çıkarttırarak, yükselterek yani ortaya hayalî bir kıymet koyarak ithalat yapabilirsiniz. "Gümrük Kanunu'nun 24'üncü maddesindeki Gümrük kıymeti satışa esas kıymettir. uygulamasını boş verin, siz hayalî bir şekilde gümrük kıymetini yükseltin, ben sana izin vereyim." diye bir anlayış egemen oldu bu gözetim tebliğiyle beraber. Yani, geçmişte bir hayalî ihracat vardı biliyorsunuz, olmayan maddeleri ihraç edip KDV iadesi almak gibi" örneğini verdi.

DÜZENLEME ANAYASAYI İHLALDİR

İktidarın bu maddeyle olmayan bir kıymeti hayalî olarak koyup kâr etmeye çalıştığını söyleyen Polat,  bununla kanuna aykırı bir kıymet yükseltmesi 

görüşülmekte olan torba yasanın 13'üncü maddesi üzerine başladıklarını 

vurgulayarak, "Bunun sonucunda basiretli tacirler sizi dava ettiler. Dava sonucunda bunlar iade edilmeye başlandı. Mahkemeler bunların iade edilmesine karar verdiler. Sonra, siz başka bir garabete daha imza attınız. Dediniz ki: "Kardeşim, ben senin ithalatına izin vereceğim fakat sen beni dava etmeyeceğine dair bir taahhütname verirsen 'Ben seni dava etmeyeceğim.' dersen sana bu malların ithalatına izin vereceğim." dediniz. Bu tür düzenlemeler Anayasa'nın 2'nci maddesinde belirtilen hukuk devletinin en önemli ögelerinden biri olan belirlilik ilkesini ihlal etmektedir" eleştirisinde bulundu.

TACİRE KIYMET YÜKSELTME BASKISI

Gümrüklerde çok çeşitli vergi ve cezalar alındığını,  hepsinin yasal dayanağı ve hangi idare adına tahsil edildiğinin belli olduğunu anımsatan Polat, kanunsuz bir verginin, gümrük idareleri tarafından tahsil edilmeyeceğini, tacirin kendi özgür iradesiyle eşyanın gerçek gümrük kıymet beyanını yapmasına rağmen, daha fazla vergi almak için tacire baskı yapıp özgürlüğünün dışında bir kıymet yükseltilmesine gitmenin ticaretin olağan akışına aykırı olduğunu belirtti.

SUÇ İŞLİYORLAR

Bu uygulamada özgür iradeden bahsetmenin söz konusu olmadığını, kamu gücünü elinde bulunduran erkin, tacire karşı anayasal suç olan angarya suçunu işlediğini vurgulayan Polat şöyle konuştu: " Hâlen uygulanmakta olan bu kanuni işlem şimdi kanun metnine konularak düzeltilmeye çalışıyor. Yani devriiktidarınızda "Biz kanunlara uymuyoruz, kanunları kendimize uyduralım." mantığındasınız fakat yanlış bir mantık. Bu durum, Anayasa'ya, kamu yararı ilkesine ve hakkaniyete açıkça aykırı bir durumdur. Tacirlere de yazık ediyorsunuz, bugünlerde tacirler zaten zor günler yaşarken üstüne böyle bir garabetle karşılaştırıyorsunuz. Bunlar mahkemeden tekrar dönecek diyorum."