DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, Konaklama Vergisi’nde bulunan tüm hizmetlerden %2 oranında tahsil edilen konaklama vergisinin usul ve esasları hakkında soru önergesinde bulundu.

Ösen soru önergesinde şunlara dikkat çekti:

“-Konaklama tesislerinin mali yükünü çeken belediye ve il özel idarelerine vergilendirmeden pay aktarılacak mıdır? Aktarılacaksa ne kadardır? Aktarılacak payların dağıtım takvimi hangi koşullara göre şekillenecektir?

- Konaklama vergisi, neden iller ya da bölgelere göre sınıflandırılmamış ve kademeli şekilde vergilendirilmemiştir? Örneğin Antalya ilinde bulunan bir otel ile Yozgat ilinde hizmet veren bir pansiyonun konaklama kapasitesi aynı mıdır ve kamuya yükleri eşit midir?

- Genel bütçeye aktarılan konaklama vergisi gelirlerinin yerel idarelerle paylaşılmaması durumunda gelirler, hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacaktır?

- Konaklama tesislerinin kanalizasyon, su, yeşil alan, ulaşım ve toplu taşıma, otopark, ilaçlama, alt yapı, katı atık ve çöp gibi hizmetlerini belediyeler ve il özel idareleri sağlarken konaklama vergisinden elde edilecek gelir neden belediye ya da il özel idarelerin bütçelerine yerine Genel Bütçeye aktarılmaktadır?”