Yargıtay'ın açıklamasının ardından Avukat Murat Aydın sosyal medya hesabından şu değerlendirmeyi yaptı: "CB gelip tavrını açıklayınca artık daha çok konuşan olur. Yargıtay ateşe benzini döktü. Siyasi krizi bahane edip Anayasa değişikliğine zemin yaratmak çabası daha belirgin hale geldi. Açıklamanın son paragrafı açıkça buna vurgu yapıyor"

Yargıtay'ın açıklamasının son paragrafı ise şu şekilde:

https://www.izgazete.net/yargitaydan-yeni-aym-aciklamasi

"Yukarıda örneklenerek değinilen Anayasa Mahkemesinin uygulamalarının doğurduğu hukuki sonuçlar gözetilmeksizin, bir yüksek mahkeme olan Yargıtay ve Yargıtay 3. Ceza Dairesinin yargısal görev ve yetkisi kapsamında verdiği kararlara yönelik yüksek yargı kurumlarının saygınlığını zedeleyen ve eleştiri sınırlarını aşan haksız tepkiler üzüntüyle karşılanmaktadır.

Hukuki güvenliğin, toplumsal barışın ve hukuki öngörülebilirliğin sağlanması bakımından Anayasa’dan aldığı yetkiyle Yargıtay, bireysel başvurunun mevcut haliyle uygulanmasının doğurduğu sorunların giderilmesi ve karşılaştırmalı hukukta kabul edilen standartlara göre geliştirilmesi konusunda ihtiyaç duyulan, anayasal ve yasal çalışmalarda gerekli desteği sağlamaya her zaman hazırdır."