İZ GAZETE-  Mimarlar Odası İzmir Şubesi 45. Dönem Yönetim Kurulu, Koruma Bölge Kurulu'nun yapıya ilişkin “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmesinin uygun olmadığı” yönündeki kararla ilgili, Koruma Yüksek Kurulu'na itirazda bulundu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e, "Yüksek kurulun yapı hakkında vereceği karar her şekilde beklenmelidir" şeklinde çağrı yaptı. 

'YAPI HAKKINDA VERİLECEK KARAR BEKLENMELİ'

Yapılan açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası hem İzmir’in kent belleği hem de Modern Mimarlık Mirası açısından çok önemli bir yapıdır. Kentin en önemli kamusal alanlarından biri olan Konak Meydanı'nda yerel yönetimin temsili olarak düşündüğümüz binanın korunması ile ilgili İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğüne Mimarlar Odası İzmir Şubesi tarafından başvuruda bulunulmuştur. Koruma Bölge Kurulu'nun yapıya ilişkin 19.10.2021 tarih ve 12908 sayılı “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmesinin uygun olmadığı” yönündeki talihsiz kararı ile ilgili, Koruma Yüksek Kurulu'na itirazda bulunulmuştur. Yüksek kurul itirazı değerlendirmeden önce yapıyı yerinde incelemek üzere görevlendirdiği iki uzman 6 Aralık 2021 tarihinde yapı ve çevresini yerinde incelemişlerdir. Yüksek Kurul tarafından Ocak ayı içerisinde gündeme alınacak olan konu, değerlendirildikten sonra alınacak kararın iletilmesinin Şubat ayı içinde olacağı tahmin edilmektedir. Yüksek kurulun yapı hakkında vereceği karar her şekilde beklenmelidir" ifadeleri kullanıldı.

SOYER'E ÇAĞRI

"Mimarlar Odası İzmir Şubesinin yapının korunması yönündeki açıklamaları  üzerine, Mimarlar Odası İzmir Şubesini temsilen hiç kimsenin davet edilmediği 16 kişilik Danışma Kuruluna bina hakkındaki görüşleri sorulmuştur" ifadeleri yer alan açıklamada, "Danışma Kurulu ikinci toplantısında Belediye Hizmet Binasını; Konak Meydanını oluşturan tüm yapılar çevre elemanları ile birlikte kent kimliğini ve hafızasının sürekliliğine olan katkısı, mekânsal kurgusu ile Meydan ve Kemeraltı Çarşısı tarihi dokusu ile bütünleşen modern mimarlık yapısının yerel yönetim temsil işlevinin devam etmesi açısından önemli olduğu belirtilmiştir. Kurulun bir sonraki toplantısını 8 Ocak 2022 tarihinde yapacağı bilinmektedir. Konak Meydanın İzmir Körfezine açılan kıyı kesiminde inşa edilen yapının mimari projesi çağının Modern Mimari örneğidir. Yapı Konak Meydanı üzerindeki konumu ile kamusal alanın “Asli” öğesidir. Özgün ve tarihsel kimliği ile kentin merkezinde inşa edilerek simgesel değerde Konak Meydanında ki “yeri” ile İzmir kentinin kimliğini temsil etmektedir. Kente dair kararlar alınırken Büyükşehir Belediyesinin yerel unsurları dinlememesi anlaşılır değilken, kendi oluşturduğu Danışma Kurulu'nun kararını dahi beklemeden yaptığı açıklamaları anlamakta zorlanıyoruz. Yüksek Kurula yaptığımız itirazın sonuçlanmasının beklenmesi gerektiğini önemle hatırlatıyor, Büyükşehir Belediye Başkanımızı, tarafından kurulmuş olan ve pek çok mimar meslektaşımızın da bulunduğu Danışma Kurulu'nun kararına saygı göstermeye davet ediyoruz" denildi.