Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), resmi internet sitesi üzerinden teşkilat adaylarının girdiği seçme sınavlarına yönelik 5 adet kriptoloji sorusu paylaştı.

MİT internet sitesinde yer alan sorulardan iki tanesi, klasik bir şifreleme yöntemi olan Caesar, bir tanesi Route şifreleme yöntemiyle çözümleniyor. Sorular arasında bir tane çoktan seçmeli, bir tane de tablo sorusu bulunuyor. 

Şimdi de MİT'in, örnek kriptoloji sorularına göz atalım.

1. Klasik bir şifreleme yöntemi olan Caesar şifrelemesinde her harfi alfabede belirli bir sayı kadar kaydırarak şifreleme yapılır. Eğer anahtar olarak 5 seçilmişse 'CEZES NĞNS LIÜ ES LIU ÇIÜHI' şifreli ifadenin açık hali nedir?

2. Klasik bir şifreleme yöntemi olan Caesar şifrelemesinde her harfi alfabede belirli sayı kadar kaydırarak şifreleme yapılır. Eğer anahtar olarak 3 seçilmişse, 'MERHABA' kelimesi şifrelenmiş haliyle neye dönüşür?

A) ÖĞTHDÇD

B) PHUKDED

C) JCOFVYV

D) ABAHREM

E) ÖĞTJÇDÇ

3. Klasik bir şifreleme yöntemi olan Route şifreleme ile yatay uzunluk birimi 4 seçilerek saat yönünde spiral olarak şifrelenmiş metindeki 'AİRERXXEDRANNVATÇEHEYNHİ' ifadesinin açık hali nedir? (X eksik kalan harfler yerine kullanılmıştır.) 

4. Şifreli metinde hangi mesaj gizli? 'MÇİRY İİNEE TNHHR VAEND ATRAE'

5. Soru ise 4. sorunun cevabı ve verilen tabloda gizli olan Atatürk'ün bir süzünü bulmak üzere düzenlenmiş.

Mit Ornek Soruları

Caesar şifresi nedir?

Caesar şifresi, kaydırma şifresi, Caesar (Sezar) kodu veya Sezar kaydırması olarak da bilinen Sezar şifrelemesi, en basit ve en yaygın bilinen şifreleme tekniklerinden biridir. Bu, düz metindeki her harfin alfabede belirli sayıda pozisyondaki bir harfle değiştirildiği bir yerine koyma şifrelemesi türüdür. Örneğin, 3'lük bir sola kaydırma ile D, A ile değiştirilir, E, B olur ve bu böyle devam eder. Bu yöntem adını özel yazışmalarında bu şifrelemeyi kullanan Romalı lider Julius Caesar'dan almıştır. 

Route şifreleme yöntemi nedir?

Şifreleme yöntemlerinden biri olan Route şifreleme yöntemi  yatay uzunluğa sahip bir dörtgene metnimizi yerleştirmemiz ve doğrultusunu seçmemiz ile kelimeleri spiral bir şekilde yan yana koyarak şifreli metini oluşturma aşamalarını kapsar. Kutucuklarda boş kalan yerler X veya belirlediğiniz bir karakter ile doldurulur.

Editör: Esra Seyirden