Kalıcı öğrenmeyi sağlayan ve üst düzey bilişsel becerileri geliştirecek şekilde tasarlanan Denge Okulları Yapılandırmacı Eğitim Modelinin hedefi; bilgiyi kullanmayı bilen, öznel yöntemlerle bilgiyi geliştiren, kendi öğrenme yöntemlerini tanıyan, içindeki cevheri keşfeden ve bu özü en etkili şekilde kullanan bireyler yetiştirmektir. Bu doğrultuda, yapılandırmacı kurama uygun olarak tasarlanmış eğitim ortamlarında, öğrencilerimizin bilgiyi temelden kurmalarını, adeta geçmişten gelen bilgileriyle birlikte, yeni bir bilgi dünyası inşa etmelerini hedefliyoruz. Çünkü, yapılandırmacı eğitim modelimizin temelinde var olan doğru bilgilerle, yeni öğrendiklerinin güçlü bir bağ ile bütünleşmesi yatıyor.

Dünya sürekli bir değişim ve dönüşüm içinde... Teknoloji gibi, bilgi ezberleri de çok kısa sürede geçerliliğini yitiriyor. Bugün ülkemizin, yeni dünyayı kavrayan, sadece bilgi tüketen değil, bilgi üreten bireylere çok daha fazla ihtiyacı var. Çünkü modern, çağdaş toplumlar düzeyine ulaşmanın en hızlı ve sağlıklı yöntemi; bilgilerin, inançların, hedeflerin minik bireylere doğrudan, ezberci bir şekilde aktarılması değil; bilgiyi kendisinin yorumlamasını sağlamaktır. Bireyler bilgiyi içsel olarak yapılandırmalı ve hayatlarında uygulayacak şekilde kavramalıdır.

Özetle belirtmek gerekirse; Denge Okullarında uygulanan eğitim modelinin temel niteliği, öğrencilerimizin bilgiyi yapılandırması, oluşturması, yorumlaması ve geliştirmesini sağlamaktır. Bu yöntemi ise üç aşamada uyguluyoruz. Önce; ulaşmak istedikleri bilgiyi araştırmalarını, yorumlama ve analiz etmelerini sağlıyor; ardından düşünme süreçlerini geliştiriyor ve son olarak geçmiş yaşantılarından gelen bilgi ile yeni edindikleri bilgileri bütünleştirmelerini sağlıyoruz. Tüm bunları sadece okuyarak ve dinleyerek değil; tartışarak, hipotez ve özgün fikirler üreterek, bu fikirleri sorgulayarak, savunarak ve paylaşarak, yani kısaca etkin katılım yoluyla, bilgiyi yaratmalarını ya da yeniden keşfetmelerini sağlayarak yapıyoruz. Çünkü “ne öğretmeliyiz?” sorusu kadar, “nasıl öğretmeliyiz?” sorusuyla da ilgileniyor ve demokratik bir sınıf ortamında “drama, proje çalışmaları, tasarımlayarak öğrenme, öğreterek öğrenme, işbirlikli öğrenme” gibi yöntemler kullanıyoruz.

Denge Okullarında öğrenciler, yapılandırmacı eğitim modeli ile ezbercilikten uzak, düşünmeyi ve analiz etmeyi merkeze koyarak, günlük yaşam problemlerinin karmaşıklığını çözerek yaşam boyu kullanacakları bilgilerini oluşturuyorlar. Aldıkları eğitimle, bilinçli, yaratıcı, araştıran, soru soran, neyi, neden öğrendiğini bilen, kendi teknolojisini üreten; bilgiye olduğu gibi, başarıya ve mutluluğa da daha kolay ulaşan bireyler olarak hayatlarına devam ediyorlar.