İzmir'in Seferihisar lçesinde bulunan bir tarla (kısıtlı hisse) icradan satışa çıkıyor. Tarla için istenen bedel ise 1 milyon 694 bin 786 TL olarak açıklandı.

Seferihisar (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu  yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden yukarıdaki dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Tepecik Mah. 4465 ada, 50 parsel sayılı, "Bağ ve Tarla" nitelikli taşınmazın Seferihisar şehir merkezinin güneyinde kaldığı, Doğu-batı ekseninde %7 eğimli bir topoğrafik yapıda olan taşınmazın sınırlarının belirgin olduğu, Tapu kaydında Bağ ve Tarla vasfında olup mahallinde üzeri işlem görmüş beton direkli teller ile bölümlere ayrıldığı, bazılarında mevcut halde yapı olduğu, tarımsal amaçlı kullanılmadığı, her bir bölümünde su borularının çıkışlarının bulunduğu, hobi bahçesi şekline dönüştürülmüş durumda olduğunun gözlendiği, Killi-tınlı toprak yapısına sahip taşınmazın, sulu vasfında olduğu, zemini işlenmediği, doğal halde bırakıldığı,

Tepecik caddesine ve Kavakdere caddesine cephesi yoluyla ulaşımın sağlandığı, yakın çevresinde tarımsal alanlar bulunduğu, Seferihisar merkezine 3 km mesafededir.

Yüzölçümü: Toplam: 8473,93 m2 - Kısıtlı payı: 847,39 m2

Kıymeti: 1.694.786,00 TL (Kısıtlı hissesine düşen pay)

KDV Oranı: %0

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü: 03/04/2024 günü 14:10 - 14:10 arası
2. Satış Günü: -
Satış Yeri: Seferihisar Sulh Hukuk Mahkemesi Kalemi 2. Kat
Artırma Bilgileri
1.Artırma    Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2024 - 14:10
------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/04/2024 - 14:20Not: Taşınmazın açık artırma sonucu en yüksek bedeli verene devir ve teslim edilebilmesi için vesayet makamının ihaleyi on gün içinde onaylaması gerektiğinden, satış dosyası ihale sonrası hakim onayına sunulacaktır.
28/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Editör: Duygu Kaya