Mali müşavirlerin mesleği bırakma noktasına geldiğini belirtenİZSMMMO Yönetim Kurulu Üyesi İşletme Bilim Uzmanı Erhan Yaşar yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Uzun yıllardır dijitalleşme ile beyan ve bildirimler e-sistem üzerinden verilmektedir. E süreçler ile birlikte Mali Müşavirler birçok beyan ve bildirimleri ofislerinden yapmaktadırlar. Kamu Maliyesinin maliyetleri düşerken bununla birlikte Mali Müşavirlerin katlandıkları maddi ve manevi maliyetler her geçen gün artmaktadır!

-Personel Maliyetleri
-Yoğun mesai günlükleri
-Demirbaş ve dijitalleşme maliyetleri
-Alt yapı güçlendirme maliyetleri
-İş yükü ile sosyal hayattan uzaklaşma
-Enflasyon karşısında eriyen ücret gelirleri
-Beyan ve bildirim yetiştirme stresleri ile psikolojik baskı

Mali Müşavir Meslektaşlarım artık mesleği bırakma aşamasına geldi. Ülkemizde Bütçe Gelirlerinin önemli kısmını karşılayan vergi ve SGK gelirlerini Tahakkuk aşamasında , Ülkemize büyük bir katkı sağlayan Mali Müşavirlerin “Enflasyon Düzeltmesi” ile yoğunlukları daha da artmış oldu. Mesleği icra eden meslek mensupları artan maliyetleri, gelir kayıpları ve iş yüklerinden haklı olarak bunaldı. Meslektaşlarım Gelir kaybı yaşadığı gibi sosyal yaşamlarında ailelerine ve arkadaşlarına dahi zaman ayıramayacak seviyeye geldi. Geceleri gündüzleri Ofislerde, ofisleri olmayanlar çalıştıkları işyerlerinde, kimisi de evlerinde sabahlara kadar çalışır hale geldi. Bu durum karşısında Mali Müşavirler mesleği bırakma aşamasına geldi. Son zamanlarda Mesleği bırakan meslektaş sayısı hızla artmakta. Bizler Yönetici olarak Meslektaşlarımızı korumak için seçildiğimiz ve görev aldığımız Odalarımızda, Meslektaşlarımızın hak ve menfaatlerini daha etkin şekilde korumalıyız. Enflasyon Muhasebesinin Geçici vergi dönemlerinde yapılamayacağına, iş yükünün meslektaşların omzunda yük olduğu hususunda Kamu maliyesini ikna etmeliyiz. Bizler Odalar ve Oda yöneticileri olarak Meslektaşlarına sendika gibi “Üyesine sahip çıkan Oda” “Odasına sahip çıkan üye” anlayışıyla Meslektaşlarımızın yüklerini hafifletmeli, Gelir refahı sağlamalıyız.

Mali Müşavirler bu Ülkede en iyi Mali Tabloları çıkarabilecek bilgi, birikim ve donanıma sahiptir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın, fakat artık Muhasebe Mesleğini icraa edenler 24 saatlerinin neredeyse tamamını muhasebe yaparak geçiriyor. Artık yeter! Her geçen gün maddi, manevi kayıplar yaşayan meslektaşlarımıza “HEPBİRLİKTE” sahip çıkmalıyız.

Hangi görüşe sahip olursak olalım. Meslek Grupları, Meslek Yöneticileri ve Meslek Odaları olarak Meslektaşlarımızın ortak sorunları konusunda “HEPBİRLİKTE” sesimizi duyurmalıyız.

Mesleği bir fiil icraa eden ve Ofisinde bu sorunları bizzat yaşayan bir Yönetici olarak;

Tüm Meslektaşlarımı Birlikte olmaya, HEPBİRLİKTE hareket etmee davet ediyorum.

Şimdi harekete geçme zamanı!

Editör: Özlem Çimen Durmaz