KESK, üyeleri Konak'ta toplanarak bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Maaşımızın önemli bir kısmı ek ödemeler, ek ders ücreti, yan ödemeler ve bir de 8077 TL. seyyanen zam gibi emekliliğe yansımayan  kayıt dışı rakamlardan oluşuyor, Bu haliyle 3600 Ek gösterge ile verilenler fazlasıyla geri alınmış olmuyor mu? Bizler öncelikle insanca yaşanabilecek bir temel ücret istiyoruz! Bizler bütçenin % 75’ini vergileriyle oluşturan emekçiler olarak bütçeye tarafız, bütçe hakkımızı istiyoruz." denildi.

Açıklama şöyle:

Emeği ile geçinen kesimler olarak, halk olarak her geçen gün daha fazla yoksullaşıyoruz. Daha fazla güvencesiz hale getiriliyoruz.
Takvimler bugün 15 Kasım 2023’ü gösteriyor. Kamu emekçileri maaşlarını aldılar ama ellerinde ne kaldı? Yoksa krediye, kredi kartına, ev kirasına, gıda harcamalarına, faize derken buharlaşıp gitmedi mi?

Maaşımızın önemli bir kısmı ek ödemeler, ek ders ücreti, yan ödemeler ve bir de 8077 TL. seyyanen zam gibi emekliliğe yansımayan  kayıt dışı rakamlardan oluşuyor, Bu haliyle 3600 Ek gösterge ile verilenler fazlasıyla geri alınmış olmuyor mu? Bizler öncelikle insanca yaşanabilecek bir temel ücret istiyoruz! Bizler bütçenin % 75’ini vergileriyle oluşturan emekçiler olarak bütçeye tarafız, bütçe hakkımızı istiyoruz.

2024 Bütçesini tartışırken ülkenin tablosu:

İşsizlerin sayısı 9 milyona ulaştı.  Her 5 gençten biri, her 3 kadından biri işsiz.
•    Tüm dünyada gıda enflasyonu düşerken bizde artmaya devam ediyor. OECD ortalaması yüzde 8 iken biz %72 ile bunun tam 9 katı gıda enflasyonu yaşıyoruz.
•    Çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız gerçek hayat pahalılığı TÜİK enflasyonunu katlıyor. Dört kişilik bir aile üç öğün kişi başına bir çay bir simit tüketse bile aylık 7 bin 200 TL ediyor.  
•    Açlık sınırı 16 bin TL’ye, yoksulluk sınırı 49 bin TL’ye dayandı. 85 milyonluk nüfusun 51 milyonu açlık sınırı,32 milyonu ise yoksulluk sınırı altında bir yaşam savaşı veriyor.
•    Çünkü ülkede emeklilerin yarısı en düşük aylık olan 7 bin 500 TL’ye, çalışanların yarısı ise 11 bin 402 TL’lik asgari ücrete mahkûm edilmiş durumda.
•    4 kişilik bir ailede tüm fertler asgari ücretle çalışsa bile yoksulluk sınırına ulaşamıyor. Ortalama kamu emekçisi maaşı ise “ilave seyyanen ödenek” oyununa rağmen ancak yoksulluk sınırının yarısına ulaşıyor. En düşük ev kirası bile asgari ücreti aşıyor.
•    Dolayısıyla aldığımız ücretle-maaşla ayın sonunu getiremiyoruz. En temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için borçlanıyoruz. Bu yüzden halkın kredi kartı borçları geçen yıla göre iki buçuk kat arttı. Bugün her 100 kişiden 12'si borcunu ödeyemediği için yasal takipte.

Tüm bunlar ortadayken iktidar hala “İşçiyi, memuru, emekliyi enflasyona ezdirmedik. Yeni bir ekonomik modele geçtik. 2023 için vaat ettiğimiz hedeflere 30 yıl sonra ulaşacağız” diyerek hepimizle dalga geçiyorlar.

•    Daha bir yıl önce Cumhurbaşkanı ''Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece, faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecek” diyordu.  Ama seçimleri kazanır kazanmaz bu sözleri unuttular. Nas söylemini rafa kaldırdılar.
•    KDV’yi ÖTV’yi, harçları, tüm kredilerin faiz oranlarını fahiş oranlarda arttırdılar.
•    Motorlu Taşıtlar Vergisini (MTV) iki kez aldılar. Ardından 1 Trilyon 120 milyarlık ek bütçenin de tüm yükünü vergilerle yine bize yıktılar.
•    “Enflasyonu düşürmek için tüketimi kısmamız, tasarrufu arttırmamız şart” dediler. Ama ne uçaklarından, makam arabalarından ne de lüks saray harcamalarından, üç dört yerden aldıkları maaşlarından vazgeçmediler.  
•    Ama okul öncesi eğitimdeki yüzbinlerce öğrencinin 1 öğün ücretsiz yemeğini bile kestiler.
Saldırı dalgası bugün Orta Vadeli Program, Kalkınma Planı ve bütçe kanunu ile devam ediyor;
•    Ücretlerimizi-maaşlarımızı gerçekleşen enflasyona göre değil, hedeflenen enflasyona göre artırmayı, böylece enflasyon farkı ödemesini kaldırmayı hedefliyorlar.
•    Emekli olma yaşını yükseltilmek, emekli aylıklarını daha da düşürmek istiyorlar.
•    Sosyal harcamalara, eğitim ve sağlık başta olmak üzere kamu hizmetlerine yapılan harcamaları daha da kısmayı, özelleştirmeleri tüm hızlıya sürdürmeyi hedefliyorlar.
•    ‘Vergi reformu’ adı altında çalışanlara ve halka daha çok vergi, ‘esnek çalışma’ adı altında daha çok sömürü dayatmak, kıdem tazminatını ortadan kaldırılmak istiyorlar.

Bütçe teklifine göre önümüzdeki yıl devletin her 100 TL’lik giderinin 89 TL’si vergilerden karşılanacak. Peki vergiler kimden, nereden toplanacak?

Toplanacak her 100 TL verginin:

-    17 TL’si iktidarın yurt dışından ve içinden aldığı borçların sadece faiz ödemesine,
-    16 TL’si savunma ve güvenlik harcamalarına,
-    5 TL’si “teşvik” olarak büyük patronlara, sermayeye
-    3 TL’si hizmet alsak da almasak da müşteri garantili şehir hastanelerine, yol, köprü, havaalanı, tünel inşaatı müteahhitlerine gidecek.

2006 yılında %40 olan genel kamu hizmetlerine ayrılan pay ise bu bütçede %29’a indiriliyor.
Üstelik eğitime ayrılan bütçenin bir bölümü CEDES gibi projelerle tarikatlara, cemaatlere, hısım akraba çevresinin kurduğu vakıflara, Diyanete aktarılacak.  

Sağlığa ayrılan bütçenin 84 Milyar TL’si yani günlük 229 milyonu hasta garantisi verilen şehir hastanelerine gidecek.
Öte yandan vergilerdeki fahiş artışa rağmen bütçe 2 trilyon 652 milyar TL açık veriyor.

KESK olarak iktidarın kendi eliyle yarattığı enkazın tüm faturasını emekçilere, halka yıkmak istediği bu bütçeyi kabul etmiyoruz.

HALKTAN, EMEKTEN YANA BİR BÜTÇE İÇİN:

•     Öncelikle bütçe hakkımızın önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz.
•    Vergide adalet istiyoruz. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmasını, belli bir servet düzeyinin üzerindeki zenginlerden servet vergisi alınmasını istiyoruz.
•    Kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına, tasfiyesine, özelleştirme soygununa son verilmesini istiyoruz.
•     Kamu hizmetlerine ve yatırımlarına bütçeden ayrılan payın artırılmasını istiyoruz.
•    Toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçenin hayata geçirilmesini istiyoruz.
•    Başta depremzedeler ve öğrenciler olmak üzere tüm dar gelirlilere kamusal, güvenli ve sağlıklı barınma olanaklarının sağlanmasını istiyoruz.
•    Eğitimin her kademesindeki çocuklarımız için 1 öğün ücretsiz, sağlıklı yemek istiyoruz.
•    Emeğe kölelik dayatan politika ve uygulamalara son verilmesini istiyoruz.
•    8077 TL. seyyanen zam dahil tüm ek ödemelerin emekliliğe yansıtıldığı insanca yaşamaya yetecek, yoksulluk sınırı üzerinde bir temel ücret istiyoruz.
•    Bütçeden engellilere yönelik kamu hizmetlerinin geliştirilmesi için ayrılan payın arttırılmasını, kamuda engelli istihdamının arttırılmasını istiyoruz.
•    Yoksulluğu önleyici, dar gelirlileri koruyucu tedbirlerin hayata geçirilmesi için Temel Gelir Güvencesi istiyoruz.
%1’in çıkarı için %99’u yok sayan adaletsizliğe, haksızlığa karşı çaresiz değiliz.
2 Aralık Cumartesi günü İstanbul ve Diyarbakır’da hayata geçireceğimiz bölge mitingleriyle ve diğer illerde yapacağımız kitlesel basın açıklamalarıyla  emeğimize, ekmeğimize, geleceğimize, bütçe hakkımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz.
Yıllardır yoksulluk, işsizlik ve yağma düzenin çarkları arasında öğütülen tüm işçileri, emekçileri, emeklileri, gençleri, kadınları, bütün ezilenleri, emek ve demokrasi güçlerini HALKTAN, EMEKTEN YANA BİR BÜTÇE için omuz omuza vermeye mücadeleyi birlikte büyütmeye çağırıyoruz.