SELİNAY MUTLU/ İZ GAZETE- PTT emekçileri; esnek, kuralsız çalışma ve yoğun emek sömürüsüne karşı bir araya geldi. Haklı taleplerini dile getiren emekçiler basın toplantısı düzenledi. KESK ve Haber Sen’in ortak düzenlediği basın açıklamasında, ‘Birleşe Birleşe Kazanacağız, ‘Eşit İşe Eşit Ücret, ‘Kurtuluş Yok Tek Başına Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz’, ‘Baskılar Bizi Yıldıramaz’, ‘Birleşe Birleşe Kazanacağız’, ‘ İnsanca Bir Yaşam, İnsanca Bir Ücret İstiyoruz’ Sloganları atıldı.

Grup adına konuşan KESK Haber-Sen 6 No’lu Şube Başkanı Ayhan Zengin, PTT emekçilerinin köle gibi çalıştırıldığından, hak ettikleri değeri ve ücreti alamadıklarından, aksi durumlarda sebepsiz sürgüne gönderilerek bastırılmaya çalışıldıklarından bahsetti, “Emekçilerimizi, sendika ayrımı yapmaksızın bu duruma tepki vermek amacıyla ve tüm sendikaların alacağı ortak karar ile bir günlük iş bırakma eylemine davet ediyoruz.’’ diye konuştu.

‘LİYATSİZ YÖNETİCİLERİN ELİNDE’

PTT’nin 2013 yılında A.Ş. olma süreci ile PTT emekçilerinin çektiği sıkıntıların bitmediğini, aksine sorunların katlanarak arttığına dikkat çeken Zengin, ‘’8 yıldır görevde yükselme sınavları yapmayan Kurum liyakatsiz yöneticilerin eline bırakıldı. Aynı işi yapmalarına rağmen farklı mali ve özlük haklara sahip farklı statüde çalışanların varlığı Kurumda iş barışının bozulmasına neden oldu. Biz Kurumun gerçek sahipleri, PTT emekçileri olarak Kurumumuza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Liyakatsiz yöneticiler tarafından uygulanan antidemokratik ve insanlık onuruna yakışmayan uygulamaları kabul etmeyeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz.’’ şeklinde konuştu.

‘EŞİT İŞE EŞİ ÜCRET’

İdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) statüsü adı altında bir istihdam şeklinden ve bu statüdeki personellerin maaşında iyileştirme etkisi olacak vaadiyle çıkarılan performans yönetmeliğinin son durumda cezalandırma yönetmeliği haline geldiğine vurgu yapan Zengin, “Bu sebeple diyoruz ki ucube bir sistem olan ve işverenin elinde cezalandırma yöntemine dönüşen bu sistem kaldırılmalı ve bütün İHS’li emekçi arkadaşlarımız statü değiştirilerek 399’lu kadrolara alınmalıdır. Böylece kurumumuzda personeller arasında yaşanan ücret adaletsizliği giderilmiş olacaktır. ‘Eşit işe eşit ücret’ diyoruz.’’ diye konuştu.

‘YA HEP BERABER YA HİÇBİRİMİZ’

Tebligat Kanunu’nda tebligat dağıtımıyla ilgili açıkça “Memur vasıtasıyla yapılır” ibaresi olduğunu ve bunun ile ilgili kazanılmış davaları olmasına rağmen İZMİR PTT Başmüdürlüğü açıkça mahkeme kararını ve kanunu tanımayarak İzmir’de firma personeline tebligat dağıtımı yaptırmaya devam ettiğinin altını çizen Zengin, “Vatandaşların boşanma, icra ve ceza davalarına ait bilgileri içeren tebligat evraklarının Kurumun personeli olmayan alt-işveren statüsünde çalışanlarca dağıtılması hem taşeron emekçilerin hem de vatandaşların güvenliliğini riske atmaktadır. Kanuna aykırı olan bu işlemi yapmak istemeyen emekçiler, başka merkeze sürgün edilmekle tehdit edilmektedirler. Kurtuluşumuzun tek yolu hep beraber olmaktır.’’ şeklinde konuştu.

‘AZ PERSONEL ÇOK İŞ’

Pandemi süreciyle alışveriş de online alış-veriş kültürünün arttığına, bu durumun kargo dağıtımlarının 10 katına çıkmasına neden olduğuna vurgu yapan Zengin, “Yaşanan bu iş artışına paralel olarak personel artırımına gitmesi gereken PTT’nin acilen personel alımı yapması gerektiğini Haber-Sen olarak defalarca dile getirmemize rağmen PTT yönetimi çağrılarımıza kulak tıkamıştır. Personel alımı yapılmadığı gibi, yaşanan derin ekonomik krizle en azından çalışanların ücretlerinde iyileştirilme yapılması beklenirken 1 Ağustos tarihi itibariyle firma personellerinin maaşlarından yüzde 20 kesinti yapılmış, yıllarını Kuruma veren yüzlerce emekçi düşük maaş nedeniyle işten ayrılmak zorunda bırakılmıştır. PTT yönetimi az personelle çok iş yapma mantığıyla, Kurum emekçilerine 21.yüzyılda eşi benzeri görülmeyen baskı, sürgün ve tehdit yöntemlerini kullanarak dağıtım yaptırmaya çalışmaktadır.’’ diye konuştu.

‘BASKILAR BİZİ YILDIRMAZ’

Çeşitli ülkelerde haftalık çalışma günlerinin 5 günden 4 güne düşürüldüğü bir dönemde, PTT Yönetimi’nin ‘posta seferberliği’ adı altında pazar günlerinde de çalışanları zorunlu mesaiye çağırdıklarını aktaran Zengin, “Emekçilerin pazar günü çalışması için mesaiye çağrılmasıyla Anayasa’da belirtilen kişinin dinlenme hakkı gasp edilmektedir. Bu hukuksuz uygulamalara ses çıkaran emekçiler sürgünlerle karşı karşıya kalmaktadır. Bizler birleşe birleşe kazacağız!” şeklinde konuştu.

‘ÇÖZÜM NET’

Kargo ve postaların gecikmeli gelmesi nedeniyle vatandaşlardan gelen haklı şikâyet ve itirazları çözmek için PTT’nin yeterli personel alımına gitmesi gerektiğini fakat bunun yerine posta emekçilerine baskı, tehdit ve angarya iş yükleyerek sorunu çözmeye çalıştıklarını söyleyen Zengin, “Tüm bunlar yetmemiş gibi arkadaşlarımız artık sadece kendi bölgelerinde değil, yarın hangi merkeze gönderileceklerini bilmeden işe gidiyorlar. İzmir içi gönderilerin 1-2 günde yetişme taahhüdü verilmesine rağmen 10-15 günü bulan gecikmeler yaşanmaktadır. Hayati önemde olan tebligatlar ise çok daha geç sürelerde ilgililere ulaşmaktadır. PTT emekçileri hiç olmadığı kadar mutsuz şekilde ve baskı altında Kuruma geliyorlar. Tüm bu sorunlar için çözüm aslında nettir.’’ dedi ve çözüm önerilerini sıraladı;

1-PTT acilen ihtiyaca göre yeterli kadrolu personel alımına gitmelidir.
2-İş barışını bozan farklı statüdeki çalışma şekillerini kaldırarak, tüm çalışanlar kadrolu tek statüde birleştirilmelidir.
3-Acilen liyakat esaslı, şeffaf ve objektif görevde yükselme sınavları açılmalıdır.
4-Son yılarda yapılan liyakatsiz görevde yükselme unvanları geri çekilmelidir.
5-Çalışanlarına insanlık onuruna yakışır çalışma ortamları sunulmalıdır.
6-Artan ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak yoksulluk sınırının üstünde bir maaş verilmelidir.
7- Anayasa, yasa ve mahkeme kararlarını yok saymaktan vazgeçmelidir.

İŞ BIRAKMA ÇAĞRISI

Zengin, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)- HABER-SEN olarak PTT emekçilerinin haklı taleplerini dillendirmeye ve insanlık onuruna yakışmayan tüm uygulamalara karşı durmaya devam edeceklerini söyleyerek, ‘’Tüm posta emekçilerimizi sendika ayrımı yapmaksızın bu duruma tepki vermek amacıyla ve tüm sendikaların alacağı ortak karar ile bir günlük iş bırakma eylemine davet ediyoruz.’’ diye konuştu.

‘ORTAK MÜCADELEYİ ÖRECEĞİZ’

KESK Şubeler Platformu olarak her zaman PTT emekçilerinin yanında olduklarını ve birlikte mücadele etmenin öneme vurgu yapan KESK Şubeler Platformu Dönem sözcüsü Mustafa Güven, "Daha az ücret daha fazla iş daha fazla sömürü anlamına geldi. Maalesef kargo lojistik bugün için ekonominin temel noktası haline geldi. Kapitalizm için bu sistemin devamı için yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Eskideki postacılar gibi hisseden bir PTT emekçisi kalmadı, o onuru yaşamıyorlar çünkü ona değer vermeyen bir idare ona değer vermeyen bir kamu ve emekçiye değer vermeyen, onun ürettiği hizmete değer vermeyen ve onun ekonomik kayıplarını gidermeyen bir devlet yapısı var maalesef. Artan iş yoğunluğuna rağmen kesintilerimiz oluyor hakkettiğimiz paraları alamıyoruz ve insanca çalışma koşullarımız yok. Bu anlamda KESK şubeler platformu olarak her zaman PTT emekçilerinin yanında olduğumuzu birlikte mücadele etmenin ne kadar önemli olduğu süreçteyiz. Önümüzde bütçe süreci var bütçe oylaması yapılacak ve bütçe oylamasında emekçilerin bizler halk olarak bütçenin yüzde 70’i bizim vergilerimizle oluşmasına rağmen o bütçeden hakkettiğimizi alabileceğimizi düşünmüyorum. Meclise baktığımızda bunu göremiyoruz. Bunun değişmesinin tek yolu var emekçiler birleşecek, halk birleşecek. Bu ülkenin yeni sahipleri olarak o bütçeden hak ettiği parayı alabilmek için birlikte ortak mücadeleyi öreceğiz.’’ şeklinde konuşarak sözlerini bitirdi.