Cengiz Aldemir/ANKARA- Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınlara yönelik şiddet ve cinayetlerdeki atışa dikkat çeken HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay,OECD ülkeleri içinde kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri sıralamasında birinci durumda olan Türkiye'nin, 2020 Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi’nde 153 ülke arasında 130. sırada yer aldığını belirterek, "Türkiye’de kadına yönelik şiddet en önemli insan hakkı ihlallerinden ve ayrımcılıklarından biri olarak varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin erkek egemen patriarkal sistemden beslenerek hükmünü sürdürmesi iktidar eliyle desteklenmektedir" dedi. 

TEK ADAM YÖNETİMİNDE KADIN CİNAYETLERİ ARTTI

Tek adam yönetiminin kararıyla kadınların, LGBT+ ların yaşam güvencesi ve eşit haklara erişiminin teminatı olan İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma kararının kadınların uğradığı ayrımcılığın temelinde yatan patriarkaya(ataerkillik) işaret ettiğini vurgulayan HDP'li Kemalbay, "Kız çocuklarının evlilik adı altında cinsel istismarı da hükümet tarafından çıkarılan yasalarla normalleştirilmeye, nafaka hakkı gasp edilmeye çalışılmaktadır. Türkiye’de erkek şiddetinin resmi istatistikleri tutulmamakta ya da kamuoyu ile paylaşılmamaktadır. Ancak BİANET, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu gibi kurumların tuttuğu çetelelerde İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma kararının erkek şiddetini cesaretlendirdiği, kadınlara, LGBT+’lara yönelik ayrımcılık, şiddet ve cinsel suçların artmakta olduğu görülmektedir" bilgisini paylaştı. 

DEVLET ELİYLE KADINA ŞİDDET VE CİNAYET   

Kadın eylemlerinde kolluk tarafından şiddet, cinsel saldırı, cezaevlerinde çıplak arama uygulamalarının devlet eliyle desteklendiğini vurgulayan HDP'li Kemalbay, kadın yoksulluğunun, ekonomik şiddete daha fazla maruz kaldığını ev içerisinde ve çalışma yaşamında fiziki, duygusal ve taciz boyutlarının büyüdüğünü söyledi. Çalışma yaşamında şiddet ve tacize karşı ILOC190 sözleşmesinin, Türkiye’de hala uygulanmadığına dikkat çeken Kemalbay,  "Cinsiyetçi politikalar, kadın düşmanı söylemler, erkek şiddetine, istismara, kadın cinayetlerine zemin hazırlamaktadır. Kadına karşı işlenen suçların üzerine etkili şekilde gidilmemesi, LGBT+’ların kriminize edilmesi, nefret söylemi, cinsel saldırı dosyalarında etkin bir soruşturma yürütülmemesi, cezasızlık politikaları ile erkek failler yargı eliyle cesaretlendirilmeye devam edilmektedir" uyarısında bulundu.

İKTİDAR ERKEK ŞİDDETİNİ ÇÖZMEK İSTEMİYOR

İktidarın, Diyanet İşleri Başkanlığına “kadına yönelik şiddetle mücadelede” başat rol verilmesinin, hükümetin erkek şiddetini çözme niyetinin olmadığını gösterdiğini söyleyen HDP'li Kemalbay, "Diyanetin bütçesi artarken, kadına yönelik şiddeti önlemekle ve kadınları korumakla sorumlu kurumların bütçeleri azaltılmakta, kadınları şiddete karşı koruyacak, şiddeti önleyecek mekanizmalar ortadan kaldırılmaktadır. Özellikle ekonomik kriz, pandemi ve derinleşen yoksulluk erkeğe, aileye bağımlı kılınan kadınlar için çok zor yaşam koşullarına yol açtığı bilinmektedir.  Ekonomik açıdan bağımsız olmayan ve herhangi bir sosyal güvence, sosyal destek sağlanmayan milyonlarca kadın ekonomik kriz ve yoksulluk koşullarında her türlü şiddet riski altında olduğu bilinmelidir" ifadelerini kullandı.

GÖÇMEN KADIN EV İŞÇİLERİNİN DRAMI

Kadın şiddetine ve mağduriyetlerinin en uç örneklerine yer verilen WIEGO “Şiddet ve Kayıt dışı Çalışma” adlı bildirisi ve Uluslararası Ev İşçileri Federasyonu (IDWF)nun araştırmalarını da paylaşan Kemalbay, göçmen bir ev işçisinin yaşadığı drama ise, AKP milletvekilinin evinde, milletvekilinin silahıyla şüpheli şekilde ölü bulunan ve açılan davaya  takipsizlik kararı verilen ev işçisi Nadira Kadirova örneğini gösterdi.

KASIM AYI İÇİNDE KATLEDİLEN KADINLAR

İstanbul’da Başak Cengiz, Tuğçe Demiryaran, Neslihan Batur, Ordu’da Selime Pişkin, Erzurum’da Zeynep U. Kayseri’de Şahinder Karakulak, Hatay’da Sanem K., Bartın’da Azize G., Malatya’da  Nursel Taşkın, Gülsüm Yarış, Hanife Demirci, Sanem Kafalı'nın  sadece 2021 Kasım ayında katledildiğini vurgulayan Kemalbay, Cezaya çarptırılan Çilem Doğan ve Gülderen Yeşildağ'ın mağduriyetlerini de dile getirdi. Kemalbay, şiddetin önüne geçmek, kadınların, LGBT+’ların yaşam hakkını güvence altına almanın devletin sorumluluğunda olduğunu anımsattı.

KADINA ŞİDDET ARAŞTIRILSIN

Konunun araştırılması için meclis gündemine taşıyan HDP'li Kemalbay, "Kadın cinayetleri, trans cinayetleri başta olmak üzere kadınlara ve LGBT+’lara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitlikçi politikaların izlenmesi, siyasette kadınların eşit temsili anlamına gelen eş başkanlık sisteminin kriminalize edilmesine son verilmesi, kadına yönelik şiddet konusunda sistematik bir veri tabanının oluşturulması, cezasızlık politikalarına son verilerek “erkek adalet değil gerçek adaletin” sağlanması, kadına karşı şiddet ile mücadele alanında bütüncül, eş güdümlü ve etkili işbirliği içeren politikaların hayata geçirilmesi, İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararının geri alınarak sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve çalışma yaşamının en önemli sorunlarından biri olan şiddet ve tacizin önlenmesine yönelik olarak ILO190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesini hızla onaylayarak etkin bir biçimde uygulanması noktasında bir araştırma komisyonu kurulması elzemdir."