Karşıyaka Belediyesi, iklim değişikliğine karşı dirençli kent vizyonuyla gerçekleştirdiği çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Karşıyaka Belediyesi’nin desteği, Politecnico Milano Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü iş birliğinde hayata geçirilen yaz okulu, İtalya, Çin, Hindistan ve Türkiye’den akademisyenlerin ve öğrencilerin katılımıyla başladı. 

Karşıyaka Tersane Mahallesi’nin incelenerek iklim değişikliğine karşı dirençli kent olarak yeniden planlanacağı yaz okulu 2 hafta sürecek. Oluşturulacak kent modelinin iklim değişikliğine karşı dirençliliği simülasyonlarla test edilerek kaynak, zaman ve iş gücünden tasarruf edilecek. 

İklim değişikliğine karşı çeşitli toplantılar, konferanslar, eğitimler gerçekleştiren Karşıyaka Belediyesi, 3 üniversitenin bir araya gelerek hazırladığı iklim değişikliğine karşı dirençli kent temalı yaz okulunun düzenlenmesinde de çözüm ortağı oldu. İtalya’da bulunan Politecnico Milano Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün iş birliğinde hazırlanan yaz okulu İtalya, Çin, Hindistan ve Türkiye’den akademisyenler, 29 öğrenci ve Karşıyaka Belediyesi’nde görevli profesyonellerin katılımı ile başladı. 

Mahalle yenilenirken yamanlar dağı eteklerinde geçici konutlar kullanılacak

Ekosistem hizmetlerini kullanarak kentin iklim değişikliğine karşı dirençliliğini artırmayı hedefleyen çalışmada, kentsel taşkınlar, kıyı taşkınları, ısı adası ve İzmir’in son zamanlarda maruz kaldığı deprem olayları üzerine çalışmalar gerçekleştirilecek. İzmir’in en sıcak bölgelerinden olan, kıyı taşkınları ve heyelan riski taşıyan Karşıyaka’da pilot bölge olarak seçilen Tersane Mahallesi’nde kent, alt ve üst yapısıyla tamamen yeniden tasarlanacak. Plana göre yenileme çalışmaları sırasında mahalle sakinlerinin kullanımına sunulmak üzere Yamanlar Dağı’nın eteklerindeki bir alanda da geçici yerleşim alanı tasarımı yapılacak. 

Simulasyon programlarıyla gerçeğe yakın sonuçlar elde edilecek

Çalışmaya katılan öğrenciler iki gruba ayrılarak, bir grup Tersane Mahallesi’ni, diğer grup ise yeni yerleşim alanını tasarlayacak. Ekosistem hizmet modelleme programları, coğrafi bilgi sistemleri ve çeşitli uzaktan algılama haritalarıyla ilerleyecek süreç, 4 Ağustos tarihinde tamamlanarak final sunumları gerçekleştirilecek. 

Pilot bir proje olarak gerçekleştirilen bu uygulamanın önce İzmir, ardından tüm Türkiye’de planlama dinamiklerine etki etmesi bekleniyor. Dünyada yeni bir konu olan ekosistem hizmet modellemesini erken dönemde uygulamanın yanı sıra, çok uluslu gerçekleştirilen bu projenin değişik bakış açılarını bir araya getiriyor olması iklim değişikliğine karşı dirençli kent çalışmalarına ışık tutacak. Proje sonunda geliştirilen tasarımlar simülasyon programlarıyla test edilecek. Karşıyaka’nın mevcut iklim değişikliğine karşı dirençliliği ile yeni planlamanın getireceği iyileştirmeler karşılaştırılabilecek, risk haritası hazırlanabilecek. Oluşturulacak kent modelinin iklim değişikliğine karşı dirençliliği simülasyonlarla test edilerek kaynak, zaman ve iş gücünden tasarruf edilecek.