Karaburun'da Lodos Karaburun Elektrik Üretim A.Ş. tarafından planlanan rüzgar enerjisi santrali ve yardımcı kaynak güneş enerjisi santrali projesi (GES) için verilen "Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu" kararından sonra, mahkeme tarafından iptal edilen bu projeye ilişkin ÇED raporu 28 Mayıs 2024'te İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısında yeniden ele alınacak. Karaburun Yerel Fok Komitesi, Karaburun Sivil İnisiyatif ve Yaylaköy Muhtarlığı, İzmir 7. İdare Mahkemesi'nin ÇED iptal kararını ve bilirkişi inceleme raporunu dikkate alarak, projenin yeni bir ÇED sürecinin başlatılmaması ve mevcut dosyanın iptal edilmesi talebinde bulundu.

Karaburun Yerel Fok Komitesi, Lodos A.Ş.'nin hazırladığı ÇED raporunun projenin ekosistem bütünlüğüne ve faunaya zarar vereceğini belirttiğini ve projenin Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde yer aldığını vurguladı. Ayrıca, çok sayıda rüzgâr enerjisi santralinin yarımadada bitki örtüsünü ve ekosistem dengesini bozduğunu, GES panellerinin eklenmesiyle bu etkilerin artacağını belirtti.

Yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

-GES panellerinin kurulması sırasında sahanın etrafının çevrilmesi, toprağın tesfiye edilmesi sebebiyle sahada bulunan ormanlık alan ve özel ağaçlandırma sahalarında bulunan zeytin ağaçlarının hepsi ölecektir,
-Yaylaköy halkının tek geçim kaynağı olan tarımsal bütünlük bozulacaktır,
-Yaylaköylüler keçi besleyerek geçimini sağlamaktadır, ancak tesis etrafının çit ile çevrilmesi sonucu bölgede hayvancılığın yapılması mümkün olmayacaktır,
-Planlanan GES proje uygulaması habitat kaybı, habitat parçalanması ve değişimlere sebep olacaktır

2019 yılında heyelan olmayan Yaylaköy’e “Afet Kararı” çıkaran anlayış, yerel idarelerle sermayenin kurduğu hukuk dışı ilişkiler ağı, zamanında müdahele etmeyen yargı, geç gelen adalet, yerel yönetimlerin sadece izleyici rolünü üstlendiği ve hakkını savunmak yolunda yalnız bırakılan, yaşam alanını terk etmek istemeyen yurttaşların hikayesi Karaburun Yaylaköy’de yaşanan..”
 

Neler olmuştu?

Karaburun GES projesine verilen ÇED olumlu kararından sonra, Yaylaköy’lülerin Karaburun Milli Emlak’tan zeytin dikimi için kiraladığı alanın Lodos Enerji’nin GES sahasında kalması sebebiyle T.C Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı’na 10.05.2023 tarihinde dava açılmıştı.
İzmir 7’inci İdare Mahkemesi keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldı, Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın proje hakkında vermiş olduğu ÇED olumlu; kararının yürütmesi 22.02.2024 tarihinde durduruldu. Eylül ayından Şubat 2024’e kadar geçen sürede 4 kez gerçekleşen yasa dışı kesimlerle 5000 zeytin ağacı kaybedildi. İzmir 7’inci İdare Mahkemesi Lodos Enerji’nin GES projesi ile ilgili olarak Şehircilik Bakanlığınca verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu“ kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna vararak ÇED’i 15.03.2024 tarihinde iptal etti.

Kaynak: Haber Merkezi