İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kent Konseyi ve TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi işbirliğiyle "Depremle Yaşam Sempozyumu" İzmir Mimarlık Merkezi'nde yapıldı.

Sempozyuma Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer adına İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı İlker Kahraman, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, İzmir Kent Konseyi Kentsel Dönüşüm Çalışma Grubu Kolaylaştırıcısı, yüksek mühendis ve mimar Ali Ekinci, alanında uzman birçok mühendis, mimar, akademisyen, kent konseylerinin başkanları, dernek ve meslek odalarının temsilcileri, İzmir Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri Nusret Doğan Albayrak, Metin Cingöz, Canan Aydemir Özkara ve Ferdi Erten ile yurttaşlar katıldı.

Kökkılınç, kentsel dönüşüme dikkat çekti

İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, deprem kuşağında yer alan bir ülkede  yaşanıldığının unutulmaması gerektiğini belirterek, "İzmir  Kent Konseyi'nin Yürütme Kurulu üyeleri arasında yer alan birçok mühendis, mimar ve meslek odasından temsilciler ile bu konuda çalışmalar yürütüyoruz" dedi. İmar yasalarının ve yönetmeliklerin birbirleriyle çeliştiği pek çok nokta olduğunu, merkezi idare ile yerel idare arasındaki yetki karmaşası ve yargıya yansıyan uyuşmazlıkların çok uzun yıllara dayanması gibi olumsuzluklar yaşandığını söyleyen Nilay Kökkılınç, "Bu kadar mevzuata bağlı bir sistemin içerisinde, yerel yönetimlerin merkezi idareye bu kadar bağlandığı ve sivil toplum örgütlerinin inisiyatif kullanamayacak kadar güçlü kılınmadığı bir sistemde maalesef kentsel dönüşümde yol almak çok zor" dedi. Kökkılınç ayrıca, sempozyumun kitaplaştırılacağını söyleyerek, görüş ve önerilerinde ilgili kurum ve kuruluşlara ışık tutmasını dilediğini ifade etti.

İzmirlinin deprem hafızası canlı tutulmalı

İzmir Kent Konseyi Kentsel Dönüşüm Çalışma Grubu Kolaylaştırıcısı, yüksek mühendis ve mimar Ali Ekinci de, deprem başta olmak üzere doğal afetlerde yaşamlarını yitirenleri ve bu acıların nedenlerinin unutulmaması gerektiğini söyledi. Ali Ekinci,  hafızayı diri tutmanın yollarını ve yöntemlerini tartışacaklarını belirtti.

TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı İlker Kahraman ise Türkiye'de 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinin ardından TMMOB olarak bölgede yürüttükleri çalışmaları anlattı. Kentsel dönüşüm yasası ile ilgili görüşlerini dile getiren İlker Kahraman, "Bu toprakların ve insanların bir kentleşme hafızası var. Bu hafızayı harekete geçirmeliyiz" dedi.

Dirençli kentler yaratacağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e vekaleten sempozyuma katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, 2020 yılında meydana gelen İzmir depremi ve 2023 yılında 11 ilimizi etkileyen büyük depremde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmaları anlattı. Şükran Nurlu, başta deprem olmak üzere doğal afetlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimleri ve çalışmaları hakkında sempozyumun katılımcılarına bilgi sundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in dirençli kentler yaratma çalışmalarının uluslararası arenada da örnek teşkil ettiğini aktardı.

Doğru ve hızlı müdahale vurgusu

Açılış konuşmalarının ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve İzmir Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Nüsret Doğan Albayrak'ın yer aldığı açılış oturumuna geçildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana ile birlikte 11 ilimizi etkileyen büyük deprem felaketinde Adana Büyükşehir Belediyesi olarak sahada yürüttükleri çalışmaları aktardı. Meslek odalarının ve sivil toplumun gerektiğinde başta yerel yönetimler olmak üzere merkezi idareyi de denetleyen bir mekanizma olması gerektiğini belirten Zeydan Karalar, kent konseylerinin önemine değindi. Deprem başta olmak üzere doğal afetlerde doğru ve hızlı müdahalenin gerekli olduğunu söyleyen Zeydan Karalar, bu gerekliliğin yerine getirilmesi için yerel yönetimlerin elinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İzmir Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Nüsret Doğan Albayrak da, İzmir'in ve son olarak Türkiye'nin yaşadığı deprem ve sel afetlerini hatırlatarak, doğal afetlerde can ve doğal yaşam alanlarının kaybının olmaması adına rant ve haksız kazancın önüne geçilmesi gerektiğini belirtti. Açılış oturumunun sonunda soru-cevap kısmına geçildi.