İzmir Karabağlar Belediyesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere zabıta memuru alımı yapacak.

Başvuru genel şartları neler?

- Türk vatandaşı olmak,
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak,
- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak


Başvuru özel şartları neler?

- İlan edilen ünvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
- 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak.
- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak


Başvurular ne zaman yapılacak?

İlan için başvurular 22 Temmuz 2024 tarihi ile 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.


Başvurular nereye yapılacak?

İlan için başvurular şahsen yapılacak olup, adayların boy ve kilo ölçümünü yaptırmak üzere Cennetoğlu Mahallesi Yeşillik Caddesi No: 232 Karabağlar adresinde bulunan Karabağlar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne başvurması gerekmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi