İzmir Tabip Odası, İzmir Sağlık Müdürlüğü’ne bir yazı ileterek; geçtiğimiz gün faaliyete geçen ve bugün de hasta kabulüne başlayan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi ile ilgili 10 soru yöneltti.

Manidar buluyoruz

"Planlanan teslim tarihinden yıllar sonra, yapı güvenliğine ilişkin çeşitli söylentiler altında ve tam olarak “apar topar” faaliyete geçirilen Bayraklı Şehir Hastanesi’ne ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmadan sessiz sedasız faaliyete geçirilmesini manidar buluyoruz" ifadelerini kullanan Tabip Odası'nın sorduğu soruları ise şu şekilde:

1- İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinin açılış ve hizmete giriş tarihi nedir?

2- Hastanenin açılış tarihi konusunda basına yansıyan farklılıkların ve açılış tarihinin ertelenmesinin nedenleri nelerdir? 

3- Bayraklı Şehir Hastanesi, depreme dayanıklılık, ulaşım olanakları ve alt yapı özellikleri bakımından güvenlikli ve yeterli midir?  Bu konuda yapılmış teknik analizlerin sonucu nedir?

4- Hastane binasının açılışa uygun hale gelmemesindeki gerekçeler nelerdir? 

5- Hastanenin altyapı özellikleri, tıbbi donanım ve yeterli personel temini bakımından son durumu nedir? 

6- İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinin açılması için, İzmir’deki hangi hastanelerin kapatılması veya küçültülmesi planlanmaktadır? 

7- Küçültülmesi planlanan hastanelerin bina ve altyapısının depreme dayanıklılığı konusunda sorunlar var mıdır ve bunların giderilmesi için ne gibi teknik yöntemler kullanılmaktadır? Hangi hastanelerin hangi binalarının yenilenmesi planlanmıştır? 

8- İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi kadrosunda görevli olacak hekim sayısı nedir? Bu hekimler hangi hastaneden atanacaktır ve hangi kriterlere göre belirlenecektir? Hekimler arasında bir seçim yapılacak ise seçimde kullanılacak temel kriterler nelerdir? 

9- İzmir Bayraklı Şehir Hastanesinde hekim dışı görev yapacak sağlık personeli sayısı nedir? Bu personel, hangi kaynaktan ve hangi kriterlere göre karşılanacaktır?

10- İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi’nin ve hizmet birimlerinin ruhsatlandırma süreci tamamlanmış mıdır?