İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda sular durulmuyor.  Yönetim kurulunun oluşumuna yönelik mahkeme kararının çıktığına işaret eden İZSMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Erhan Yaşar, Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Davudoğlu seslendi.  Yaşar, "Bir an önce yeniden  hukuka uygun görev dağılımı yapılarak bu kaosa bir son verilmelidir. Üyelerin İZSMMMO güven ve saygınlığı için bir an önce bunun yapılarak hatta Cumhuriyet’in kalesi İzmir’ e kadın bir oda başkanı seçilmesi bu yaraları sarmaya yardımcı olacaktır.” ifadelerini kullandı. 

Erhan Yaşar’ın açıklaması şu şekilde: 
“İZSMMMO 24.Seçimli Olağan Genel Kurulu 14/15 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşmişti. 15 Mayıs 2022 tarihinde Geçici Seçim Sonuçları; göre 32 Yıldır Odayı Yöneten Çağdaş Grup 5 Değişim Grubu 2 Çağdaş Demokrat Grup 1 Meslekte Birlik 1 olarak açıklanmıştı. 16 Mayıs 2022 tarihinde Cumhuriyetçi Grup Adayı Erhan Yaşar YSK ya seçim sonuçlarında usulsüzlük yapıldığı(Maddi hata) iddiasıyla itiraz etti. İtiraz sonucunda YSK Hakimi tarafından itiraz kabul edildi. YSK Hakimi tarafından kesin sonuçlar ile 32 Yıllık Çağdaş Grup iktidarına İZSMMMO’da son verilerek Çağdaş Grup 4, Değişim Grubu 2, Çağdaş Demokrat Grup 1, Meslekte Birlik 1 ve Cumhuriyetçi Grup 1  olarak 18 Mayıs tarihinde açıklandı.
Seçim öncesi belirlenen ilkeler ve Nispi Temsil ile hazırlanan ve imzalanan protokol gereği 20 Mayıs tarihinde Seçilen Yönetim Kurulu Görev Dağılımı yapmış ve bu görev dağılımı sonucu Yürütme Kurulu şu şekilde oluşmuştu:
Başkan: Ertuğrul DAVUDOĞLU 
Sekreter: Mehmet DOĞAN
Başkan Yardımcısı: Şerif YILDIZ
Sayman: Beyazıthan GÜNGELEN
Başkan Yardımcısı ve Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi: Erhan YAŞAR 
bu şekilde 16 ay İZSMMMO sorunsuz bir şekilde üyelerine hizmet vermeye devam etti. Bu süreçte 32 yıllık iktidarı kaybeden Grup başkanı sürekli bu Protokolü bozmak adına Başkan dışındaki Grup Yönetim Kurulu üyelerine destek vererek farklı şekilde daha üst koltuk vaadi ile çalışmalar yaptı. Bu çalışmalar sonuç verdi ve protokolde imzası bulunan bir Yönetim Kurulu Üyesi ile yeni bir Anlaşma yaparak o üyeye daha üst koltuk ile dönüşümlü koltuk paylaşımları, Alt Kurul atamaları ve görevden almalar ile adeta bir deprem yaşandı. 22/08/2023 tarihinde yeni koltuk paylaşımları ile “Güneş Moteli Skandalı” nı aratmayacak nitelikteki anlaşma ile yeni görev dağılımı ve yeni Alt kurul atamaları yapıldı. Bu durumun Hukuka aykırı olduğu iddiasıyla dava yoluna götürmüşlerdi. Bu durum karşısında 22/08/2023 tarihinde Meslekte Birlik ve Çağdaş Grup ilkeleri hiçe sayarak bir araya gelerek oluşturdukları Yönetim Kurulu Üyeleri dava sürerken 10/10/2023 tarihinde bu davaların Oda faaliyetlerine engel olduğu iddiasıyla Mahkeme tarihlerini yazarak 5 iki kendi aralarında adeta kendiler çalıp kendileri oynarcasına aynı görev dağılımı kararını almışlardır. Ancak T.C İzmir 8. Bölge İdare Mahkemesinin Kararları ardı ardına geldi. Gelen kararlarda İZSMMMO’ nın 22/08/2023 tarihinde 60-1 nolu Yeniden Görev Dağılımı ve bu karar dayanağı ile 60-2 nolu imza sirkülerini Hukuka uygun bulmadığı gerekçesiyle “İDARİ İŞLEMİN İPTALİNE” karar verdi. Ayrıca Mahkeme Kararında 10/10/2023 tarihinde alınan kararın 22/08/2023 tarihindeki kararı uygun hale getirmeyeceği yönünde karar verdi. Dolayısıyla 22/08/2023 tarihli 60-1 Görev dağılımı ve 60-2 İmza Sirküleri kararları iptal edildiğinden, sonrasında da yeni imza sirküleri çıkarılmadığından 22/08/2023 tarihinden bugüne kadar imza sirküleri ile ünvan adı altında attıkları tüm imzalardan sorumluluk doğmuştur. Ayrıca Mahkeme kararında bu işlemler iptal edildiğinden 22/08/2023 tarihinden bugüne kadar tüm parasal hakları kullananların faizi ile hakları odaya iade etmesi gerekmektedir. Davayı kazanan üyeler ise tüm pedal hakları faiziyle alması söz konusudur. Diğer taraftan İSTİNAF yoluna başvuracağını söyleyen 22/08/2023 yürütmesi İYUK 28/1. Maddesine göre Mahkeme kararlarını 30 gün içerisinde yerine getirmek zorundadırlar. Bölge idare Mahkemesi kararlarından İSTİNAF yoluna başvurulsa dahi istinaf süre beklenmeksizin kararların uygulanması gerekmektedir. Sonuç olarak 20/05/2022 tarihinde göreve gelen Yürütme Kurulu 22/08/2023 tarihli görev dağılımı iptal edildiği için imza yetkili ve Yürütme Kurulu olarak görevli bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Toplantılarının Gündemini hazırlama ve Toplantıya çağrı yetkisi 3568 Sayılı yasaya ve Odalar Yönetmeliğine göre 20/05/2022 tarihli Yürütme Kurulunda ki Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Davudoğlu ve Yönetim Kurulu Sekreteri Mehmet Doğan’da bulunmaktadır. 
Peki bundan sonra ne yapılmalı: Bundan sonra bugüne kadar maddi ve manevi haklar 20/05/2022 tarihli Yürütme Kuruluna teslim edilmeli ardından biran önce Yeniden Hukuka uygun görev dağılımı yapılarak bu kaosa bir son verilmelidir. Üyelerin İZSMMMO güven ve saygınlığı için biran önce bunun yapılarak hatta Cumhuriyet’in kalesi İzmir’ e kadın bir oda başkanı seçilmesi bu yaraları sarmaya yardımcı olacaktır.”

Editör: Esra Seyirden