İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden biri olan İZFAŞ, İŞKUR'da personel alımı ilanı yayınladı.

Şoför alımı

İZFAŞ şoför olarak görevlendirmek için bir kişi alacak. İşe alınacak kişide aranan şartlar ise şöyle açıklandı:
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olamak
-En az lise mezunu olmak
-Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar ve casusluk, özel hayata ve hayatın ihlaline ilişkin ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak.

Fotoğrafçı alınacak

İZFAŞ, fotoğrafçı olarak da 1 personel alacak. Fotoğrafçı olarak başvuracak adaylarda aranan özellikler ise şöyle:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
-Üniversitelerin ilgili lisans bölümünden mezun olmak
-Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar ve casusluk, özel hayata ve hayatın ihlaline ilişkin ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak.

Başvurular nereye yapılacak?

İlan için başvurular sadece mail olarak yapılacak. Adayların özgeçmişlerini ikuser@izmirfair.com.tr adresine göndermesi gerekiyor.

Başvuru tarihleri ne zaman?

Başvurular 10 Mayıs-16 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Editör: Özlem Çimen Durmaz