İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi'ne bağlı Güzbel Gıda Turizm İnşaat San. Tic. Ltd. Şti personel alımı yapacak.

İŞKUR'da yayınlanan ilana göre 5 servis personeli alınacak. 

Başvuru şartları neler?

1- TC vatandaşı olmak.

2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak. 

3-Tercihen Güzelbahçe İlçesinde İkamet etmek

4-Vardiyalı çalışabilecek, Güzelbahçe Belediyesi kafe ve benzeri işletmelerinde salonu ve masayı düzenleyecek, misafiri karşılayacak, yiyeceklerin ve içeceklerin muhafaza edilmesinden ve taşınmasından sorumlu olacak ve servis sonrası işleri yürütecek görevli çalışan.

5- TCK'nın 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevini kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarını işlememiş olmak.

6- İstenen koşullar ile birlikte fotoğraflı özgeçmişler ve CV ler kabul edilecek, uygun bulunan adaylar mülakata aranarak davet edilecektir.

Başvuru için gerekli belgeler

1-Başvuru dilekçesi

2-Diploma fotokopisi veya çıkış belgesi

3-İkametgah belgesi

4-Kimlik fotokopisi

5-CV

Başvurular ne zaman yapılacak?

İlan için başvurular 30 Mayıs 2024 ile 6 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Başvurular nereye yapılacak?

Başvuru adresi: Yalı mah. İstikbal cad. Güzelbahçe Atatürk Kültür Merkezi (Güzelbahçe Belediyesi Şirketler Birimi) Güzelbahçe /İZMİR

Kaynak: Haber merkezi