Gdz Elektrik ve Originn Creative Hub iş birliğinde düzenlenen etkinlik, enerji sektöründe çalışanlar, yenilikçi girişimciler, akademisyenler, yerel yönetim temsilcileri, özel sektör yetkilileri, STK üyeleri ve sürdürülebilir enerjiye ilgi duyan herkesin katılımıyla gerçekleşti.
"Energy Jam: Enerji Ekosistem Çemberleri" etkinliği, sektör temsilcilerine son gelişmeleri ve gelecek trendlerini tartışma, yeni bağlantılar kurma ve iş birliği fırsatlarını keşfetme imkanı sundu. Katılımcılar, çeşitli alanlardan gelen diğer aktörlerle tanışarak yeni iş ilişkileri kurma şansı yakaladılar.
Etkinlikte 6 farklı çemberde 50'den fazla katılımcı bir araya geldi. Katılımcılar, çember metodu ve oyunlaştırma gibi yaratıcı yöntemler kullanarak fikir alışverişinde bulundular. Farklı alan ve disiplinlerden aktörler birbirleriyle tanışarak yeni bağlantılar kurma imkanı yakalarken katılımcılar, sektördeki iş birliği fırsatlarını keşfettiler.

Jammer’ların yarttığı ‘’ENERJİ’’ gibisi yok

Etkinlikte, katılımcıların ihtiyaç, katkı ve ekosistemle ilgili haber paylaşımları için özel bir kanal oluşturuldu. Ayrıca, derinlemesine iş birlikleri için alan açılarak, katılımcıların inovasyon ve sürdürülebilirlik konularında daha kapsamlı çalışmalar yapmaları teşvik edildi.
Katılımcılar ayrıca "İnovasyon Mikrofonu" ile sektör deneyimlerini ve yenilikçi yaklaşımlarını paylaşma fırsatı buldular. Bu platform, katılımcıların birbirlerini daha yakından tanıma ve sektördeki liderleri dinleme imkanı sunarak, değerli bağlantılar kurmalarına yardımcı oldu.
"Energy Jam: Enerji Ekosistem Çemberleri" etkinliği, sektördeki yeni trendler ve gelişmeler üzerine yapılan kapsamlı tartışmalarla, inovasyon ve sürdürülebilirlik konularında iş birliği fırsatlarını değerlendirme imkanı sağladı. Katılımcılar arasındaki etkileşim ve paylaşılan bilgiler, enerji sektöründe önemli bir dönüşüm için güçlü bir temel oluşturdu.

Kaynak: BÜLTEN